Opintojen edistymisen seuranta

Opintojen edistymisen seuranta kohdistuu lukuvuoden 2016 - 2017 opintosuorituksiin. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, kun opiskelijalla on tutkintoonsa kuuluvia opintosuorituksia lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti ja lukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta (vähimmäissuoritusvaatimus). Jos saat selvityspyynnön opintojen edistymisestä, vastaa siihen kirjallisesti viimeistään 24.10.2017.