Anna palautetta opintotuelle

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta saamastasi palvelusta tai kysyä opintotuesta.

Mikäli kysymyksesi koskee omaa tukeasi, ilmoita viestissä nimesi lisäksi myös syntymäaikasi pikaisen vastauksen saamiseksi.