Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Koska valtio takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Lainaehdoista osa määräytyy valtiontakauksen perusteella. Muista lainaehdoista, kuten lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta, sovit itse pankkisi kanssa. Lainan takaisinmaksu alkaa yleensä sen jälkeen, kun et enää ole oikeutettu koron pääomittamiseen.

Kenelle opintolaina

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle.

Jos sinulle on myönnetty lainatakaus koko opiskeluajalle, saat seuraavaa lukuvuotta koskevan varsinaisen takauspäätöksen heinä-elokuussa.

Määrä

Opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukaudessa) 1.8.2017 alkaen

Korkeakouluopiskelija 650
Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) 650
Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija 800

Lainan hakeminen pankista

Jos sinulle on myönnetty lainatakaus, voit hakea opintolainaa valitsemastasi pankista. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Sinun ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, koska pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Tietojen tarkistamiseen kuluu normaalisti yksi pankkipäivä. Pankin kanssa sovit muista kuin opintotukipäätöksestä mainituista lainaehdoista, kuten lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta.

Lainatakauksen tarkistaminen

Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta voi tarkistaa lainatakauksen määrän lukuvuoden aikana, jos olosuhteesi muuttuvat. Saat tarkistuksista aina päätöksen. Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille ja pankki tarkistaa takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä. Jos takauksen määrä korottuu tarkistuksen yhteydessä, sinun on haettava lisälainaa erikseen pankista. Jos takauksen määrä pienentyy tarkistuksen yhteydessä, pankki tarkistaa myöntämänsä lainan uuden takauksen mukaiseksi.

Milloin lainatakausta ei myönnetä?

Et voi saada lainatakausta, jos aiempi opintolainasi on Kelan perittävänä.

Jos saat hylkäävän päätöksen lainatakauksesta, voit hakea lainatakauksen myöntämistä poikkeuksellisten syiden perusteella. Silloin sinun on tehtävä Kelalle tai yliopistosi opintotukilautakunnalle selvitys poikkeuksellisista syistä. Saat ohjeet selvityksen tekemiseen opintotukipäätöksen liitteenä. Jos esität hyväksyttäviä erityisiä syitä, saat lainatakauksesta myönteisen päätöksen. Jos esittämiäsi syitä ei hyväksytä, saat hylkäävän päätöksen.

Maksuhäiriö ei estä opintolainan valtiontakauksen saamista 1.8.2017 alkaen.

Opintolainan maksuvaikeudet

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainaa tai sen korkoja, ota heti yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin. Pankki päättää, voitko lykätä opintolainasi takaisinmaksua tai voidaanko lainojasi järjestellä uudelleen. Sinun on sovittava takaisinmaksun lykkäämisestä ja lainojen uudelleenjärjestelyistä pankin kanssa hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Korkojen maksaminen

Opintolainan koronmaksupäivät ovat 15.6. ja 15.12.

Opintolainan korot lisätään pääomaan eli pääomitetaan niiden lukukausien aikana, jolloin saat opintotukea ja vielä yhtenä lukukautena viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Jos esimerkiksi saat viimeisen kerran opintotukea keväällä 2017, opintolainasi korot pääomitetaan vielä joulukuussa 2017. Kun korkoja ei enää pääomiteta, maksat ne kokonaan itse. Tällöin saatat olla oikeutettu opintolainan korkoavustukseen.

Kun korko pääomitetaan, et voi itse maksaa sitä. Halutessasi voit kuitenkin lyhentää lainapääomaa esimerkiksi pääomitettavien korkojen verran.

Jos tutkintosi on opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen oikeuttava, sinun tulee huomioida, että ennen valmistumislukukauden päättymistä tehdyt lainan lyhennykset pienentävät opintolainavähennyksessä tai -hyvityksessä huomioitavaa opintolainan määrää.

Vanhoja korkotukilainoja myönnettiin viimeisen kerran lukuvuonna 1993 - 1994. Niiden takaisin maksuehtoja ei ole sen jälkeen muutettu.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,