Opintoraha

Opintoraha maksetaan kuukausittain pankkitilillesi. Maksupäivä on kuukauden 4. päivä (1.1.2018 alkaen kuukauden 1. päivä) tai sitä seuraava pankkipäivä.

Jos sinulle myönnetään tukea takautuvasti, maksupäivä voi olla muukin pankkipäivä. Takautuva tuki on tililläsi yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta.

Jos opintotukesi määrä tai tukiaika muuttuu, saat siitä aina tiedon joko tarkistuspäätöksellä tai maksuilmoituksella.

Jos sinulle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, sinun ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle, vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen.

Opintoraha on veronalaista tuloa.

Kenelle opintorahaa

Opintorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä. Opintoraha on valtion maksama avustus. Se maksetaan kuukausittain tilillesi.

Voit saada opintorahaa vain opiskelukuukausilta. Kesäkuukausien aikana voit saada opintotukea vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja jos sinulla on oikeus kesäopintotukeen.

Voit saada opintorahaa 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Alle 17-vuotiaana saat lapsilisää etkä voi saada opintorahaa. 

Opintorahan määrä

Korkeakouluopinnoissa opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikäsi, asumismuotosi ja perhesuhteesi.

Omat tulosi otetaan huomioon koko kalenterivuodelta vuositulomallin mukaisesti. Sinun tulee itse huolehtia siitä, ettei vuositulorajasi ylity.

Opintorahan perusmäärä (brutto) 1.8.2017 alkaen

 Opintorahan määrä, e/kkVaikuttavatko vanhemman tulot
Avioliitossa tai elatusvelvollinen 250,28 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 250,28 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74 voivat suurentaa *
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39 voivat suurentaa *
Vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias 38,66 voivat suurentaa*

*) Opintorahan määrää voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella. Korotetun opintorahan enimmäismäärät on kerrottu Kelan verkkosivuilla.

Iän perusteella määräytyvää korkeampaa opintorahaa saa sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän.

Opintorahan määrä erityistilanteessa: Jos asut vanhemmaltasi vuokratussa tai vanhempasi omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto, saat samansuuruisen opintorahan kuin vanhempansa luona asuvat. Sama kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Opintoraha on veronalaista tuloa

Jos opintorahasi on vähintään 170 euroa kuukaudessa, Kela tekee siitä automaattisesti 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen. Jos opintorahasi on alle 170 euroa kuukaudessa, Kela ei tee siitä automaattisesti ennakonpidätystä.

Ennakonpidätys voidaan tehdä myös muutosverokortin mukaisesti. Voit tilata verohallinnolta muutosverokortin opintorahan maksamista varten. Tilauksessa tarvitaan arvio vuoden aikana maksettavista opintorahoista ja muista veronalaisista tuloista. Sinun kannattaa tilata muutosverokortti erityisesti, jos

  • opintorahasi määrä on alle 170 euroa kuukaudessa ja sinulla on muita tuloja tai
  • opintorahasi määrä on vähintään 170 euroa kuukaudessa eikä sinulla ole muita tuloja.


Voit joko toimittaa verokortin itse Kelaan tai yliopistosi opintotukilautakuntaan tai pyytää verotoimistoa toimittamaan muutosverokortin tiedot suorasiirtona Kelaan. Muista toimittaa mahdollinen seuraavaa vuotta koskeva muutosverokortti heti vuodenvaihteen jälkeen.

Opintorahavähennys

Opintorahaa saavat voivat tehdä kunnallisverotuksessa opintorahavähennyksen. Vähennyksen ansiosta et joudu maksamaan opintorahasta veroa, jos sinulla ei ole muita veronalaisia ansiotuloja vuoden aikana. Vähennys myönnetään automaattisesti, eikä sinun tarvitse pyytää itse sitä.

Lisätietoja opintorahavähennyksestä saat verohallinnosta.

Opintorahan takaisinmaksu ja veronoikaisu

Jos sinulta peritään opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti verohallinnolle. Verohallinto ottaa takaisin perityn opintorahan huomioon sen vuoden verotuksessa, jolloin maksat opintorahan takaisin. Veronoikaisu ei koske asumislisää, koska se ei ole veronalaista tuloa.

Kela lähettää ilmoituksen asiasta tiedoksi myös sinulle, eikä sinun tarvitse itse tehdä mitään. Ilmoitus toimitetaan vuosittain ja lisäksi, kun koko perittävä opintoraha on maksettu takaisin.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,