Opintotuen hakeminen ja muutoksista ilmoittaminen

Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon, että sinut on hyväksytty oppilaitokseen. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Opintotukihakemuksen jättämisessä ratkaisevaa on saapumispäivämäärä, ei postituspäivä. Hae opintotuki kerralla koko opiskeluajalle. Silloin tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen.

Kelan asiointipalvelussa  voit tarkistaa, onko hakemuksesi saapunut tai ratkaistu, koska etuus maksetaan ja mitä etuuksia sinulle on viimeksi maksettu. Asiointipalvelusta näet myös muistutukset esim. mahdollisesti puuttuvista liitteistä. 

Opintotuessa käytettävät paperilomakkeet ovat Kelan verkkosivuilla.

Näin haet opintotukea

Kun haet opintotukea, vastaat siitä, että hakemuksessa antamasi tiedot ja toimittamasi lisäselvitykset ovat oikeita. Jos antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos jätät ilmoittamatta asiaan vaikuttavan tiedon, Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta perii sinulta väärin perustein maksetun opintotuen takaisin.

Jos sinut on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa ja olet aloittanut nämä opinnot lukuvuonna 2011-2012 tai sen jälkeen, opintotuki myönnetään ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Opintotuki ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen voidaan myöntää alemman korkeakoulututkinnon suorittamiskuukautta seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien. Katso lisäohjeet Kelan verkkosivuilta: Pitääkö tehdä uusi hakemus, kun alempi korkeakoulututkinto on suoritettu?

Jos olet tyytymätön saamaasi opintotukipäätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakuohje on saamasi päätöksen liitteenä.

Muutoksista ilmoittaminen ja lisätuen hakeminen

Opintotuen saajana velvollisuutesi on ilmoittaa Kelalle tai yliopistosi opintotukilautakunnalle kaikista olosuhteiden muutoksista, joilla on vaikutusta opintotukioikeuteesi tai opintotuen määrään.

Vaikka et saisi opintotukea juuri nyt, voit hakea opintotukea opintotuen muutosilmoituksella (OT 15 -lomake), jos olet viimeksi saanut opintotukea alle kuusi kuukautta sitten ja olosuhteesi ovat pysyneet samoina. Jos viimeisestä opintotuen saamisesta on pidempi aika tai jos olosuhteesi, esimerkiksi oppilaitoksesi, on muuttunut, hae opintotuki verkossa tai käytä opintotukihakemusta (OT 2 -lomake).

Liitteet

Opintotukihakemukseen ei yleensä tarvita liitteitä, mutta paperisessa hakemuslomakkeessa kerrotaan, jos niitä tarvitaan. Jos täytät hakemuksen sähköisesti, saat hakemuksen lähetettyäsi listan tarvittavista liitteistä. Liitteet voit lähettää sähköisesti Kelan asiointipalvelussa. Säilytä kuitenkin aina alkuperäiset liitteet kolme (3) vuotta lähettämisestä. Saatamme pyytää ne mahdollista tarkistusta varten.

Asumistietosi väestötietojärjestelmässä tulee olla ajantasalla. Muuttoilmoitus pitää lain mukaan tehdä aina, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Muuttoilmoituksen voit tehdä esim. verkossa: www.muuttoilmoitus.fi.

Jos olet ulkomaalainen ja et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa, liitä hakemukseesi ulkomaalaisliite (OT 10 -lomake).

Minne paperihakemus toimitetaan?

Voit toimittaa hakemuksen Jyväskylän yliopistoston opintotukilautakunnalle henkilökohtaisesti: Seminaarinkatu 15, T-rakennus, 2. kerros tai postitse: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto tai jättää mihin tahansa Kelan toimistoon.

Jos haet aikuiskoulutustuen lainatakausta (OT 12 -lomake), toimita hakemus aikuiskoulutustukihakemuksen liitteenä Koulutusrahastoon tai Kelan toimistoon.

Opintotuen peruminen

Voit palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen Kelan asiointipalvelussa. Asiointipalvelu edellyttää verkkopankkitunnuksia.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella, ilmoitus opintotuen perumisesta tai vapaaehtoisesta palauttamisesta -lomakkeella (OT 16 -lomake). Lomakkeen voi palauttaa Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunnalle henkilökohtaisesti: Seminaarinkatu 15, T-rakennus, 2.kerros tai postitse: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Päätöksestä valittaminen


Jos Kelan tai opintotukilautakunnan tekemä päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta. Valitusosoitus on saamasi päätöksen liitteenä.

Valituskirjelmä on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Valituskirjelmän laatimisessa voit halutessasi käyttää apuna lomakepohjaa.

Jos et käytä lomakepohjaa, muista kertoa valituskirjelmässä

  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia
  • muista allekirjoittaa valituskirjelmä.


Toimita valitus Kelan toimistoon tai Jyväskylän yliopiston opintotukilautakuntaan henkilökohtaisesti: Seminaarinkatu 15, T-rakennus, 2. kerros tai postitse: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 7. päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.

Jos päätöksessä on virhe

Kela tai opintotukilautakunta tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Kela tai opintotukilautakunta voi oikaista tekemänsä kirjoitus- tai laskuvirheen ilman suostumustasi, mutta kuulee sinua kuitenkin aina ennen oikaisua. Virhe voidaan oikaista eduksesi tai vahingoksesi. Asiavirhe voidaan oikaista vahingoksesi vain, jos suostut oikaisemiseen. Jos et suotu oikaisemiseen, Kela tai opintotukilautakunta voi esittää muutoksenhakulautakunnalle päätöksen poistamista.

Jos Kela tai opintotukilautakunta katsoo, ettei päätöstä voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta. Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät peri asian käsittelystä maksuja.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,