Tuettavat opinnot

Voit saada opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihisi. Opintotukea voidaan myöntää, jos päätoimiset opintosi kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Jos suoritat korkeakoulututkintoa, opintosi ovat aina päätoimisia. Muut opinnot korkeakoulussa ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Sinun on myös edistyttävä opinnoissasi riittävästi, jotta opintotukea voidaan maksaa.

Voit saada opintotukea myös ulkomailla suorittamiisi opintoihin, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suorittamaasi tutkintoon.
Oppisopimuskoulutukseen et voi saada opintotukea.

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluilla tarkoitetaan yliopistolaissa mainittuja yliopistoja sekä Maanpuolustuskorkeakoulua ja ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuja ammattikorkeakouluja sekä Poliisiammattikorkeakoulua. Korkeakoulussa voit saada opintotukea

  • tutkinnon suorittamiseen
  • yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto taikka tieteellinen, taiteellinen tai ammatillinen jatkotutkinto
  • ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • maahanmuuttajille suunnatun ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutuksen suorittamiseen 1.8.2014 alkaen tai
  • erillisen ammatillisen täydennyskoulutusohjelman suorittamiseen.

Voit saada opintotukea myös erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja saavutat näillä opinnoilla ammatillisen tai virkakelpoisuuden (esimerkiksi kirjastotieteen ja informatiikan opinnot kirjastonhoitajan kelpoisuuden saavuttamiseksi).

Jos opiskelet avoimessa korkeakoulussa tai kesäyliopistossa, et voi saada opintotukea. Jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat tutkintoosi kuuluvia opintoja, voit kuitenkin saada opintotukea.

  • 5 op oikeuttaa 1 kuukauden kesäopintotukeen
  • 10 op oikeuttaa 2 kuukauden kesäopintotukeen
  • 15 op oikeuttaa 3 kuukauden kesäopintotukeen
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,