Anna palautetta!

Opetusta kehitetään palautteen avulla. Opiskelijapalaute ja opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä ja laatujärjestelmää.

Opintojen aikana sinulta pyydetään monenlaista palautetta. Jokaiselta käymältäsi kurssilta kerätään kurssipalautetta.
Joka toiselta 1., 3. ja 5. vuoden opiskelijaryhmältä kerätään opiskelijapalautetta, joka antaa tietoa opiskelijoiden opiskelukokemuksista, opetuksen laadusta ja oppimisesta.
 Valtakunnallinen kandipalaute puolestaan selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Kun valmistut, sinulta kysytään työelämään sijoittumiseen ja uraseurantaan liittyviä asioita kyselyissä, jotka toteuttaa valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Näistä tuloksista saamme arvokasta tietoa siitä, miten meidän yliopistostamme valmistuneet pärjäävät työelämässä, ja miten tyytyväisiä he omaan tutkintoonsa ovat valmistumisen jälkeen.

Lisäinfoa ja tuloksia yliopistomme opiskelijapalautteista, sekä yleistä tietoa palautteen antamisesta ja sen hyödyntämisestä löydät osoitteesta www.jyu.fi/isa/palaute.

Lisätietoa palautekyselyistä:

Tapio Ruokolainen
tapio.j.ruokolainen@jyu.fi

Kuva: Oskari Rantala JYY