Kuulu joukkoon

Yhteisöön kuuluminen, sen toimintaan osallistuminen ja sen osaksi kasvaminen on tärkeä osa opiskelijaelämää. Sosiaalisuus on tärkeää myös hyvinvoinnille ja jokainen voi löytää omat tapansa osallistua yliopistoyhteisön toimintaan.

Tiedekunnat ja ainelaitokset

Jokainen tiedekunta on oma yhteisönsä ja ainelaitokset muodostavat pienempiä yhteisöjään. Osallistumalla oman laitoksesi toimintaan voit edistää niin itsesi kuin muiden joukkoon kuulumisen tunnetta. Esimerkkeinä yhteisistä tilaisuuksista ovat laitoskahvit ja kyselytunnit. Kysy lisää laitoksesi opettajatutoreilta, opiskelijatutoreilta tai vaikkapa ainejärjestöltäsi!

Opiskeluporukat

Tärkeä osa opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ovat toiset opiskelijat. Yhdessä opiskelemalla ja toimimalla esimerkiksi opinto- ja lukupiirien, projektien tai ryhmätöiden kautta, edistetään itsen sekä muiden oppimista ja luot sosiaalisia suhteita. Opintopiirissä voit jakaa omat ajatuksesi toisten ihmisten kanssa. Kaikki pääsevät osallistumaan ja olemaan aktiivisia toimijoita sekä kehittämään työelämässä tarpeellisia ryhmätyötaitoja.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jokainen opiskelija on myös JYYn jäsen. JYY huolehtii opiskelijan oikeuksista, mutta järjestää myös paljon kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Lue lisää JYYn sivuilta!

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat samaa pääainetta opiskelevien yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on tukea sinua yliopistoon ja kaupunkiin tutustumisessa, valvoa opiskelijoiden etua ja järjestää kaikenlaista hauskaa yhteistoimintaa bileiden ja yhteismatkojen sekä yritystapaamisten muodossa. Ainejärjestötoiminta muodostaa siis tärkeän sillan eri vuosikurssien välille ja se on myös väylä verkostoitua mahdollisten kollegojen ja työnantajien kanssa.

Tutor-toiminta

Opiskelijatutor eli pienryhmäohjaaja opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee sinua uudessa opiskelijan elämänvaiheessa. Opiskelijatutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ovat käyneet Jyväskylän ylioppilaskunnan järjestämän tutor-koulutuksen. Heidän tehtävänään on perehdyttää sinut yliopistoon ja ohjata oikean tiedon äärelle. Löydä oma tutor-ryhmäsi ainelaitokseltasi! Tutorhaku järjestetään aina alkuvuodesta.

Harrastusryhmät ja vapaa-aikatoiminta

Opiskelijoille on tarjolla useita eri harrastusmahdollisuuksia muun muassa liikunnan, musiikin ja taiteen parissa. Ryhmät ovat myös loistava mahdollisuus tutustua toisiin opiskelijoihin eri aloilta, kohottaa me-henkeä ja tietysti omaa hyvinvointia. JYYn sivulta löydät tietoa eri harrastejärjestöistä, edustajistoryhmistä ja Kortepohjan vapaa-aikatoiminnasta. Tämän lisäksi Jyväskylän kaupunki tarjoaa monipuolisia liikunta- ja kultturipalveluita.

Jyväskylässä sinulla on myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan kautta. Vapaaehtoisena tulet mukaan omasta tahdostasi, sellaisiin tehtäviin, jotka koet itsellesi tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa, mutta voit oppia taitoja, tavata uusia ihmisiä ja saada onnistumisen kokemuksia sekä hyvää mieltä toimiessasi yksilön, yhteisön tai asian puolesta. Kiinnostuitko? Tutustu Vaparin eli vapaaehtoistoiminnan keskuksen toimintaan!