Aikuisopiskelu

Aikuiskoulutus. Monta väylää elinikäiseen oppimiseen.

Yliopistollista aikuiskoulutusta tarjoavat seuraavat:

  • Avoin yliopisto - yliopisto-opintoja kaikille iästä, pohjakoulutuksesta tai asuinpaikasta riippumatta
  • EduCluster Finland Oy (ECF) -  kasvatuksen ja koulutuksen täydennyskoulutus, täydennyskoulutuspalvelut ja koulutusvienti
  • Johtamiskoulutus - Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutus ja MBA-ohjelmat
  • Koulutusjohtamisen instituutti tarjoaa yliopistollisia koulutusjohtamisen opintoja. Koulutustarjontaan kuuluvat rehtorin kelpoisuusopinnot sekä koulutusjohtamisen aineopinnot. Instituutti toteuttaa myös opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta Opetushallituksen rahoituksella sekä räätälöi koulutuksia ja kehittämishankkeita eri kohderyhmille.
  • Psykoterapeuttikoulutus - Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka, psykologian laitos
  • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta ja toteuttaa alueellista palvelutoimintaa.

Tiedekunnat

Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta, jatkokoulutuksesta sekä tutkinnon täydentämiseen liittyvästä koulutuksesta huolehtivat yliopistomme tiedekunnat.