Viestintä- ja kieliopinnot

Yliopistotutkintojen viestintä- ja kieliopinnot koostuvat pakollista ja valinnaisista opinnoista. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu vähintäänkin opintoja molemmista kotimaisista kielistä sekä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä. Opinnot järjestää yliopiston kielikeskus.

Tutkintoon sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opiskelija voi valita omien oppimistarpeidensa ja kiinnostuksensa mukaan valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja. Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen, Movin (ent. kielikeskus) kursseilla voi

  • jatkaa jo tuttujen kielien opiskelua,
  • elvyttää unohtumaan päässyttä kielitaitoa tai
  • aloittaa aivan uuden kielen opiskelun.

Kontaktiopetuksena kielikeskus tarjoaa miltei 20 eri kieltä sekä suomen kielestä kirjoitusviestintää, puheviestintää, suomea toisena kielenä sekä suomalaista viittomakieltä.

Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista tarvitaan kaikilla elämän eri osa-alueilla. Hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti työpaikkaa hakiessa. Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Movin tavoitteena on ohjata yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa kasvamaan ja kehittymään vakuuttaviksi viestijöiksi, jotta he voivat toimia oman alansa asiantuntijoina kaikilla tarvitsemillaan kielillä.

Lisätietoa Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Movista, kielten opiskelusta ja esimerkiksi neuvoja vaihtoon lähteville löytyy kielikeskuksen verkkosivuilta osoitteesta movi.jyu.fi