Opetussuunnitelmat

Tiedekunnat ja opetusta järjestävät erillislaitokset päättävät opetussuunnitelmansa kolmen vuoden välein.