Sujuva opiskelu

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan itsenäistä ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia henkilökohtaisiin valintoihin. Vaikka päävastuu opiskelusta onkin opiskelijalla itsellään, kannattaa muistaa, että tukea, neuvoja ja ohjausta on tarjolla monipuolisesti. Tästä osiosta löydät keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita.

Opetusohjelmat

Tutustu yliopiston opetustarjontaan selaamalla tiedekuntien opetusohjelmia.

Opetussuunnitelmat

Jokainen tiedekuntamme julkaisee opetussuunnitelmansa (opinto-oppaat) kolmen vuoden välein.

Valinnaiset opinnot (sivuaineet)

Pääset tutustumaan tarjontaan valinnaisten opintojen portaalissa www.jyu.fi/sivuaineet. Ohjeita löydät Valinnaisten opintojjen oppaasta.

Opettajankoulutus

Opettajankoulutus on yksi yliopistomme vahvuuksista.

Opintojen ohjaus

Ohjausta saat ennen kaikkea ainelaitokseltasi (tutorit, HOPS-ohjaajat, amanuenssit), mutta neuvontaa tarjoavat myös monet muut tahot.

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Tietoa esteettömästä opiskelusta Jyväskylän yliopistossa

Viestintä- ja kieliopinnot

Yliopistotutkintojen viestintä- ja kieliopinnot koostuvat pakollista ja valinnaisista opinnoista

Kesäopinnot

Yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Kesän opiskelumahdollisuuksia hyväkseen käyttävä opiskelija voi nopeuttaa opintojaan.

Opiskelu muissa yliopistoissa

Lukukaudet

Täältä näet lukuvuoden opetusjaksot.

Opiskeluoikeudet

Täältä löydät tietoa varsinaisten opiskelijoiden, ylempää korkeakoulututkintoaan täydentävien opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja erillisten opintojen suorittajien opiskeluoikeuksista.

Aikuisopiskelu

Yliopisto tarjoaa monta väylää elinikäiseen oppimiseen.