Sujuva opiskelu

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan itsenäistä ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia henkilökohtaisiin valintoihin. Vaikka päävastuu opiskelusta onkin opiskelijalla itsellään, kannattaa muistaa, että tukea, neuvoja ja ohjausta on tarjolla monipuolisesti. Tästä osiosta löydät keskeisiä opiskeluun liittyviä asioita.
error while rendering collective.sliderviewlet

Opintojen aloittaminen

Tutustu opintojen aloittamiseen Jyväskylän yliopistossa.

Ilmoittautuminen yliopistoon

Jokaisen tutkinto-opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon läsnä tai poissa olevaksi.

Lukukaudet

Täältä näet lukuvuoden opetusjaksot.

Opetussuunnitelmat

Jokainen tiedekuntamme julkaisee opetussuunnitelmansa (opinto-oppaat) kolmen vuoden välein.

Opetusohjelmat

Tutustu yliopiston opetustarjontaan selaamalla tiedekuntien opetusohjelmia.

Ohjaus

Ohjausta saat ennen kaikkea ainelaitokseltasi (tutorit, HOPS- ja ryhmäohjaajat, koulutussuunnittelijat), mutta neuvontaa tarjoavat myös monet muut tahot.

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Tietoa esteettömästä opiskelusta Jyväskylän yliopistossa.

Valinnaiset opinnot (Sivuaineet)

Ohjeita valinnaisiin opintoihin liittyen. Pääset tutustumaan tarjontaan valinnaisten opintojen portaalissa www.jyu.fi/sivuaineet.

Viestintä- ja kieliopinnot

Yliopistotutkintojen viestintä- ja kieliopinnot koostuvat pakollista ja valinnaisista opinnoista.

Opettajankoulutus

Opettajankoulutus on yksi yliopistomme vahvuuksista.

Kesäopinnot

Yliopistossa voi opiskella myös kesällä. Kesän opiskelumahdollisuuksia hyväkseen käyttävä opiskelija voi nopeuttaa opintojaan.

Aikuisopiskelu

Yliopisto tarjoaa monta väylää elinikäiseen oppimiseen.

Opiskelu muissa yliopistoissa

Opiskeluoikeudet

Täältä löydät tietoa varsinaisten opiskelijoiden, ylempää korkeakoulututkintoaan täydentävien opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja erillisten opintojen suorittajien opiskeluoikeuksista.

Tutkintosääntö

Tutkintosääntö täsmentää yliopisto-opintojen lainsäädäntöä.