Valmistu

Ohjeita tutkinnon anomiseen ja yliopistosta valmistumiseen

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta tiedekunnastaan.

Tutkinnon hakuaikataulu

Hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua tutkinnon myöntämispäivää (tai 10 päivää ennen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinnonjulistamispäivää). Loma-aikoina on varauduttava pidempään käsittelyaikaan.

Opintosuoritukset rekisteriin

Opiskelijan tulee itse huolehtia ajoissa siitä, että todistushakemusta jätettäessä kaikki opintosuoritukset on viety opintosuoritusrekisteriin. Opintorekisterin voi tarkistaa Korpista http://korppi.jyu.fi/  omalla tunnuksellaan. Mahdollisista puutteista tai virheistä on välittömästi huomautettava kyseisen laitoksen toimistoon.

Hakulomake

Tutkintoa haetaan Korpin "Tutkinnot" -sivun tai eHopsin kautta.Ohje: https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet/how-to/tutkintohakemus 

Tutkinnon hakemuslomakkeita saa myös oman  tiedekuntansa palvelukeskuksesta tai ne voi tulostaa Lomakkeet-sivulta.  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet saavat sähköpostiinsa Kandipalaute-kyselyn vastattavakseen.

Tiedekuntakohtaiset aikataulut ja ohjeet

Todistuksia myönnetään tiedekunnan dekaanin päätöksellä. Tarkemmat aikataulu- ym. käytännön ohjeet löytyvät tiedekuntien verkkosivuilta.

Tutkintotodistus

Maisterin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta kokonaisopintopistemäärä sekä arvolause.

Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta aineopintojen laajuus ja arvolause.

Sivuaineiden kokonaisuudet merkitään todistukseen ao. tiedekunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijan on huolehdittava ajoissa siitä, että pää- ja sivuaineista on haettuna rekisteriin kokonaismerkintä, josta käy ilmi suoritettu kokonaisopintopistemäärä ja arvolause.

Diploma Supplement

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon opintopisteinä suorittaneille lähetetään opiskelijapalveluista tutkintotodistuksen rekisteröinnin jälkeen ilman erillistä anomusta kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement.

Publiikki / valmistujaisjuhla

Osa tiedekunnista järjestää kerran tai kaksi kertaa vuodessa publiikin tai valmistuneiden juhlan, johon lähetetään kutsut tiedekunnan kansliasta kaikille kyseisenä lukukautena  tai –vuonna valmistuneille.

Promootio

Promootio on yliopiston suurin akateeminen juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen maistereita, tohtoreita ja kunniatohtoreita. Promootiossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Jyväskylän yliopiston promootioihin kutsutaan kaikki edellisen promootion jälkeen valmistuneet maisterit ja tohtorit. Promootio järjestetään 3-4 vuoden välein. www.jyu.fi/promootio