Valmistu

Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen. Ohjeita tutkinnon anomiseen ja yliopistosta valmistumiseen.

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta tiedekunnastaan.

Tutkinnon hakuaikataulu

Hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua tutkinnon myöntämispäivää. Loma-aikoina on varauduttava pidempään käsittelyaikaan.

Opintosuoritukset rekisteriin

Opiskelijan tulee itse huolehtia ajoissa siitä, että todistushakemusta jätettäessä kaikki opintosuoritukset on viety opintosuoritusrekisteriin. Omat opintosuoritukset voi tarkistaa Korpista kirjautumalla omalla tunnuksella. Mahdollisista puutteista tai virheistä on välittömästi ilmoitettava kyseisen laitoksen tai tiedekunnan toimistoon.

Hakulomake

Tutkintoa haetaan Korpin "Tutkinnot" -sivun tai eHopsin kautta. Ohje: https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet/how-to/tutkintohakemus

Tutkinnon hakemuslomakkeita saa myös oman tiedekunnan toimistosta tai ne voi tulostaa Lomakkeet-sivulta. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet saavat sähköpostiinsa Kandipalaute-kyselyn vastattavakseen.

Tiedekuntakohtaiset aikataulut ja ohjeet

Todistuksia myönnetään tiedekunnan dekaanin päätöksellä. Tarkemmat aikataulu- ym. käytännön ohjeet löytyvät tiedekuntien verkkosivuilta.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus joko noudetaan oman tiedekunnan toimistosta tai se pyynnöstä postitetaan annettuun osoitteeseen.

Maisterin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta kokonaisopintopistemäärä sekä arvolause.

Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta aineopintojen laajuus ja arvolause.

Sivuaineiden kokonaisuudet merkitään todistukseen ao. tiedekunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijan on huolehdittava ajoissa siitä, että pää- ja sivuaineista on haettuna rekisteriin kokonaismerkintä, josta käy ilmi suoritettu kokonaisopintopistemäärä ja arvolause.

Diploma Supplement

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille lähetetään tutkintotodistuksen liitteenä ilman erillistä anomusta kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement.

Publiikki / valmistujaisjuhla

Osa tiedekunnista järjestää kerran tai kaksi kertaa vuodessa publiikin tai valmistuneiden juhlan, johon lähetetään kutsut tiedekunnan kansliasta kaikille kyseisenä lukukautena tai -vuonna valmistuneille.

Promootio

Promootio on yliopiston suurin akateeminen juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen maistereita, tohtoreita ja kunniatohtoreita. Promootiossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Jyväskylän yliopiston promootioihin kutsutaan kaikki edellisen promootion jälkeen valmistuneet maisterit ja tohtorit. Promootio järjestetään 3-4 vuoden välein. Ilmoittautuminen kevään 2019 promootioon on avoinna 15.2.2019 saakka. Lisätietoja promootion verkkosivuilta: www.jyu.fi/promootio

TE-palveluiden tiedote keväällä 2018 valmistuville

Hyvä oppilaitoksesta valmistuva,

onnittelut valmistumisesta! Muistathan, että jos sinulla ei töitä heti valmistumisesi jälkeen tai et aloita heti uusia opintoja, sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi TE-palveluissa. Ilmoittaudu työnhakijaksi hyvissä ajoin, jo 2—13.5.2018, niin työhakusi on voimassa heti valmistuttuasi.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan osoitteessa www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi. Tarvitset verkkoasiointiin henkilökohtaiset pankkitunnukset. Huomioithan, että työnhakijaksi ilmoittautuminen on nykyisin kolmivaiheinen.

Katso tarkemmat ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta. 

Oletko alle 30-vuotias?

Ohjaamossa 15–29-vuotiaat saavat tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen, työllistymiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen.

Tavoitat Ohjaamosta TE-palveluiden lisäksi myös muita palveluja. Tutustu ohjaamot.fi.

  • Valtakunnallisilta sivuiltamme (te-palvelut.fi) löydät avoimia työpaikkoja sekä työvoima- ja rekrytointikoulutuksia. Sivuilta löydät myös tarkempaa tietoa työnhausta.
  • Keski-Suomen TE-toimiston paikallisilta sivuilta löydät tietoa paikallisista palveluista ja tapahtumista (te-palvelut.fi/keski-suomi).

Keski-Suomen TE-palvelut: kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi

 Palvelumme verkossa 24/7 osoitteessa www.te-palvelut.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,