Voi hyvin

Opiskelijan hyvinvointi on monen tekijän summa ja jokainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Yliopisto ja yliopiston yhteistyöverkostot tarjoavat sinulle hyvinvointia tukevia palveluja.

Opiskelijoiden terveydenhuolto

YTHS tarjoaa sinulle yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja, jotka ovat joko edullisia tai kokonaan ilmaisia. Sen lisäksi opiskelijana sinulla on oikeus käyttää kotikuntasi terveyskeskuspalveluita, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

Korkeakoululiikunta

Korkeakoululiikunta tarjoaa sinulle liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Tule nauttimaan monipuolisesta (yli 80 lajin) tarjonnasta!

Hyvis eli opiskelijoiden hyvinvointineuvoja

Hyvis on henkilö, jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskeluun tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyen. Hyvis ei ole terapeutti vaan helposti lähestyttävä opiskelijoiden tukihenkilö. Hyviksen kanssa voit ensin keskustella tilanteestasi ja siitä miten kannattaisi edetä ja mikä olisi oikea taho, jonka puoleen tarvittaessa kääntyä. Tärkeintä on, että otat rohkeasti yhteyttä hyvikseen, jos vähänkin joku asia mietityttää. Hyviksen kanssa voit keskustella esimerkiksi arjen hallinnasta, kurssien suorittamisesta, ihmissuhteista, terveydestä tai taloudellisesta pärjäämisestä. Ei anneta asioiden paisua liian suuriksi, vaan pyritään ratkaisemaan tilanteet hyvissä ajoin. Hyviksen yhteystiedot löydät oman laitoksesi nettisivuilta tai Hyvisten yhteystiedot -sivulta

Esteetön opiskelu

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys-sivulta löydät tietoa opiskeluun liittyvistä erityisjärjestelyistä ja yliopiston tilojen esteettömyydestä.

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä

HYVY001-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on, että opit toimimaan ja pitämään huolta jaksamisesta sekä opiskelussa että työelämässä. Vertaisryhmissä pääset jakamaan käytännön kokemuksia samankaltaisten haasteiden parissa pakertavien kesken. Parhaimmillaan saat uusia ihmissuhteita ja käytännön selviytymiskeinosi vahvistuvat. Ryhmissä ei etsitä yhtä oikeaa näkemystä, vaan tutkitaan erilaisia näkemyksiä yhdessä. Löydät kurssin Korpista koodilla HYVY001.

JYY - Opiskelijoiden etuja ajaa oma järjestö

Opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä toimii Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa opiskelua ja opiskelijan arkea koskevissa asioissa. Lisäksi JYY tiedottaa mm. opiskelijaetuuksista, erilaisista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Jos kohtaat opiskelijana häirintää tai kiusaamista, voit ottaa yhteyttä JYYn häirintäyhdyshenkilöihin. Tutustu myös JYY:n kokoamaan oppaaseen opiskelijan oikeuksista.

Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikunta

Yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää kaikkien työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten työ- ja opiskeluolosuhteiden muodostumista. Tasa-arvotoimikunta laatii koko yliopistoyhteisöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kolmivuotiskaudeksi.

Oppilaitospappi

Jyväskylän seurakunnan oppilaitospappi on opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa varten. Hänet tavoitat sähköpostilla, puhelimella tai paikan päällä kampuksilla hihasta nykäisemällä. Oppilaitospapin kanssa voit keskustella mieltäsi painavista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Oppilaitospastorimme Matti Väätäinen päivystää yliopiston Seminaarinmäellä (F103). Ota yhteyttä!

Opiskelijan kompassi – mielenhyvinvointia edistävä verkkointerventio

Onko sinulla opiskeluun liittyviä ongelmia? Haluaisitko apua tai tukea tilanteeseesi? Oletko viime aikoina tuntenut itsesi stressaantuneeksi, alakuloiseksi tai ahdistuneeksi? Opiskelijan Kompassin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä stressiä, ahdistusta ja masennusta. Opiskelijan Kompassi pyrkii antamaan eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja erilaisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa. Ohjelmaan osallistutaan verkon kautta ja siihen sisältyy myös kaksi tapaamista kasvokkain.

Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti

Nyyti ry. edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä. Voit osallistua erilaisiin ryhmiin netin välityksellä.

Nyytin Elämäntaitokurssin materiaali on kaikkien saatavilla verkossa! Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista – julkaisu tarjoaa tukea, tietoa ja välineitä opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä arjen- ja elämänhallintataitojen vahvistamiseen. Materiaalia voivat hyödyntää opiskelijat itsenäisesti omaan tahtiinsa tai sitä voi myös vapaasti hyödyntää kaikki ammattilaiset opiskelijoiden ja nuorten arjen- ja elämänhallinnan tukemiseen ryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa.  Materiaali sisältää tietoa ja harjoituksia hyvinvointiin ja elämänhallintaan keskeisesti liittyvistä aiheista. Materiaali löytyy Nyytin verkkosivuilta paitsi ladattavana ja tulostettavana pdf-muotoisena julkaisuna, myös miellyttävän verkkoselailun mahdollistavana Issuu-julkaisuna.

Hyvän arjen verkkosivusto I love arki

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tekemään sivustoon on koottu tiivistetysti tietoa opiskelijalle tärkeistä arjen asioista, kuten tasapainoisesta ravitsemuksesta, hyvästä unesta, stressinhallinnasta ja riittävästä liikunnasta. I love arjen sisällöt on poimittu Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin sisällöistä, ja opiskelija voi halutessaan ilmoittautua YTHS:ssä järjestettäville Elämäntaitokursseille. Kaikki kurssin käyneet saavat itselleen työkalupakin, jota voi hyödyntää erilaisissa arjen haasteissa.