Palvelut

Opiskelijaa tukevat palvelut Jyväskylän yliopistossa.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluita johtaa koulutuspalvelujohtaja ja se koostuu yliopistotason palvelutiimeistä sekä tiedekunta- ja lähipalveluista.

Hakijapalvelut | Muut opiskelun tukipalvelut

Hakijapalveluissa neuvotaan hakijoita ja hoidetaan keskitetysti opintopolku.fi -palvelua. Lisäksi hakijapalvelut osallistuu erilaisiin hakijarekrytointitapahtumiin.

Muissa opiskelun tukipalveluissa hoidetaan keskitetysti esteettömän opiskelun tukipalveluja ja tilastoneuvontaa sekä tiedotusta ja tutoroinnin koordinointia.

Opiskelun prosessien tuki ja opiskelijarekisteri

Yksikkö vastaa koulutuksen tietojärjestelmien pääkäytöstä, yliopistoon ilmoittautumisasioista, opintotietojärjestelmistä, opiskelijarekistereistä sekä yleisneuvonnasta.

Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelut organisoi koko yliopiston henkilövaihto-ohjelmia, avustaa kansainvälisten koulutusyhteistyöhankkeiden käynnistämisessä ja koordinoi ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja palveluja sekä yhteistyösopimusten solmimista ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

Tilastoneuvonnassa opastetaan yliopiston opiskelijoita, henkilökuntaa ja tutkijoita määrällisten tutkimusaineistojen tilastollisessa tietojenkäsittelyssä (Spss-ohjelmiston käyttö, tilastomenetelmien valinta, tulosten tulkinta).

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tarjoaa yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille palveluita työelämäpohdintojen sekä aktiivisen työnhaun tueksi. Ainelaitosten henkilöstölle tarjoamme tukea työelämäorientaatiokurssien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä tuotamme ajankohtaista työelämäinformaatiota koko yliopistoyhteisön käyttöön. Työnantajille tarjoamme tehokkaita rekrytointipalveluita, sekä edistämme työnantajien ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua.

Muut palvelut

Alumnipalvelut

Yliopistolaisuus ei lopu valmistumiseen! Jyväskylän yliopiston alumneja ovat kaikki Jyväskylän yliopistosta valmistuneet tai täällä työskennelleet. Alumnitoiminnan avulla yliopiston kasvatit pitävät yhteyttä entiseen opinahjoonsa. Opiskelijat saavat alumneilta arvokasta tietoa oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja vinkkejä omien opintojensa suuntaamisesta. Vastaavasti yliopisto tarjoaa alumneille viimeisintä tietoa täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista ja oman alan tieteellisistä saavutuksista.

Säilytä yhteytesi Jyväskylän yliopistoon ilmoittautumalla alumniksi osoitteessa https://www.jyu.fi/fi/yhteistyo/alumni. Jäsenyys on maksuton ja halutessasi voit tilata sähköpostiisi alumneille suunnatun uutiskirjeen yliopiston ajankohtaisista uutisista ja tulevista alumnitapahtumista. 

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Opintotarjonnassa on noin 50 eri oppiaineen opintoja, joita voit opiskella verkossa tai lähiopetuksena.

Digipalvelut

Digipalvelut tukee kaikenlaisissa tietokoneisiin, verkkoihin ja ohjelmistopalveluihin liittyvissä asioisssa.

Jyväskylän yliopiston kirjasto (Avoimen tiedon keskus)

Jyväskylän yliopiston kirjasto on Suomen vanhimpia tieteellisiä kirjastoja. Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, joka integroi perinteiset sekä elektroniset tiedonlähteet nykyaikaiseksi tietoympäristöksi.

Kampuskirjastot: Mattilanniemen kirjasto ja Ylistönrinteen kirjasto

Lisäksi:

Kielikeskus

Yliopiston kielikeskus kehittää ja toteuttaa kieli- ja viestintäopetusta yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opiskelun ja työelämän tarpeisiin. 

Korkeakoululiikunta

Korkeakoululiikunta tarjoaa sinulle liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Tule nauttimaan monipuolisesta (yli 80 lajin) tarjonnasta!

Verkkomaksupalvelut

Yliopiston verkkomaksupalvelun kautta mm. tulostus- ja kopiokiintiön ostaminen ja liikuntatarran maksaminen hoituu turvallisesti verkkopankissa, luottokortilla tai PayPal-maksulla.