Maijanen Tuula, Opintohallintopäällikkö, Head of Study Administration

Hakijapalvelut, Muut opiskelun tukipalvelut
Puhelinnumero:
+358 50 054 6003
Huone:
T247

Tehtävät:
- Hakijapalveluiden ja Muut opiskelun tukipalvelut -yksikön palveluvastaava
- hakija- ja opiskeliun tukipalvleuiden lähiesimies
- muutoksenhakulautakunnan sihteeri
- pienryhmäohjauksen koordinointi
- viestintäyhdyshenkilö, mm. verkko-oppaiden ja sivustojen toimittaminen- laatuvastaava
- vammaisten opiskelijoiden yhdyshenkilö
- opintohallinnollisten päätösten valmistelu


Tasks:
- head of admission and student support services
- developing students' services
- secretary of the Appeal Committee of the University
- coordination of student tutors for Finnish students
- communication contact person of the unit
- Quality Management Responsible
- contact person for disabled students
- preparation of administarative regulations