Ikonen Mari, Koulutuspalvelujohtaja, Director of Student and Academic Services

Koulutuspalvelut
Puhelinnumero:
+358 40 805 4678
Huone:
T220

Koulutuspalvelujohtaja johtaa yliopistopalveluihin kuuluvaa koulutuspalvelut-vastuualuetta. Koulutuspalvelut -vastuualue tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla. Koulutuspalvelujohtaja toimii koulutusneuvoston sihteerinä.

Mari Ikonen

Director of Student and Academic Services is in charge of Student and Academic Services, a division of University Services. The division produces support services for education, teaching and studying in collaboration with the Rector, the Education Council, faculties, departments and independent institutes. The services are provided as centralised services at the University level, faculty-level services and local services at departments and independent institutes. Director of Student and Academic Services also serves as the secretary of the Education Council.

Koulutuspalvelujohtajan päätöksiä:

Vieraskielisten maisteriohjelmien hakuaika ja hakuprosessi sekä siirto-opiskelijahaun hakuajan täsmennys (pdf) - In English: The application period and process for international master’s degree programmes