Hankkeet

  • ETENE!

    ETENE! -hankkeen tavoitteena on, että eri alojen ja erilaisista kulttuureista tulevien kansainvälisten opiskelijoiden osaaminen ja verkostot ovat jatkossa paremmin alueen yritysten käytettävissä. Samalla parannetaan kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä autetaan alueen yrityksiä ja kansainvälisiä opiskelijoita löytämään toisensa.