ETENE!

ETENE! Enhancers and tactics for entrepreneurs in environment of internationalization

ESR-logoESR-lippu

Kuinka saada keskisuomalaiset yritykset ja kansainväliset korkeakouluopiskelijat kohtaamaan ja vastaamaan yritysten kansainvälistymisen ja muun toiminnan kehittämiseen liittyviin haasteisiin yhdessä?

ETENE!  –hankkeessa (1.1.2015-31.12.2016)  tuomme eri alojen ja eri kulttuurista tulevien korkeakouluopiskelijoiden osaamisen alueen yritysten käyttöön. Samalla kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät ja he työllistyvät Keski-Suomeen.

Hankkeen aikana toteutetaan kehittämisprojekteja, joissa monikulttuuriset opiskelijatiimit tarttuvat yhdessä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa pilottiyritysten haasteisiin.  Piloteissa on mukana yli 10 yritystä. Yhteisissä kohtaamistapahtumissa kansainväliset korkeakouluopiskelijat saavat mahdollisuuden tuoda osaamistaan esille ja luoda uusia kontakteja keskisuomalaisiin yrityksiin. Kohtaamistapahtumat ovat avoimia kaikille yrityksille.

Hankkeen tavoite:

Tavoitteena on, että eri alojen ja erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden osaaminen ja verkostot ovat jatkossa paremmin alueen yritysten käytettävissä. Korkeakouluilla on käytössä systemaattinen, yhteinen toimintatapa kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseen ja yritysten kehittämistarpeisiin vastaavien opiskelijaprojektien toteuttamiseen. Haluamme samalla parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja auttaa alueen yrityksiä ja kansainvälisiä opiskelijoita löytämään toisensa.

 Taustaa:

Kansainvälistymisen tukeminen on tärkeää, sillä jopa 90 % kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista yrityksistä kaipaa apua kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen (EK). Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on, että keskisuomalaiset yritykset ja tutkimusyhteisö toimivat kansainvälisessä verkostossa ja hakevat yhdessä kumppanuuksia muiden alueiden huippuosaajista. Kansainvälisyyden tulee olla arkipäivää Keski-Suomen toimijoille ja työpaikoilla tulee edistää kansainvälistä ja monikulttuurista kohtaamista ja toimintaa.

Tällä hetkellä keskisuomalaiset yritykset eivät osaa tarpeeksi hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden osaamista. Myös kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiudet voivat olla puutteelliset.

Hankkeen yhteistyötahot:

 Jamk logoJykes logo  Kauppakamari logo

 

Lisätiedot:

Työelämäasiantuntija Muru Linjala, 040 746 3223, muru.linjala[at]jyu.fi