Työelämäopintojen koostaminen

Erilaisten selvitysten mukaan työnantajat luottavat korkeakoulutettujen vahvaan substanssiosaamiseen. Puutteita löytyy kuitenkin ns. yleisistä työelämävalmiuksista, kuten projektitaidoista, vuorovaikutustaidoista sekä kieli- ja kulttuuriosaamisesta. Myös vastavalmistuneille tehdyt kyselyt osoittavat, ettei yleisten työelämävalmiuksien koeta kehittyvän yliopisto-opinnoissa siinä määrin, kuin niitä työelämässä tarvitaan.

Työelämästä ja vastavalmistuneilta tulleiden näkemysten pohjalta työelämäpalvelut on koostanut Jyväskylän yliopistolle työelämäopintotarjottimen, jolle kootaan lukuvuosittain kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia, valinnaisia työelämäopintoja. Näillä kursseilla eri alojen opiskelijat harjaannuttavat yhdessä jokaiselle hyödyllisiä, alasta riippumattomia, työelämävalmiuksia (tietoja, taitoja ja/tai asenteita).

     

    Ohjausta kurssivalintoihin

    Työelämäopintojen tarkoitus on täydentää opiskelijan tutkintoa ja kokonaisosaamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Pääaineesta ja uratavoitteista riippuen tarjotin palvelee jokaisen opiskelijan kohdalla hieman erilaisia, yksilöllisiä tavoitteita. Erityisesti opinto-ohjauksesta vastaavan henkilökunnan toivotaankin tutustuvan työelämäopintoihin sekä ohjaavan omia opiskelijoitaan sopivissa työelämäopintojen kurssivalinnoissa. Lue lisää...

    Lisätietoja: työelämäasiantuntija Jari Penttilä, jari.t.penttila[at]jyu.fi0400 247 676