Osuuskuntatoiminta EduFutura -yhteistyöoppilaitoksissa

Selvitimme yhteistyössä osuuskuntatoimintaa EduFutura -yhteistyöoppilaitoksissa. Kysely oli avoinna 24.4.-5.5.2017 oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille. Vastauksia tuli yhteensä 121 kappaletta (JAMK 40, koulutuskuntayhtymä 53, JY 26) ja noin 74% kaikista vastaajista oli opiskelijoita.

Noin puolet vastaajista oli kiinnostunut yrittäjänä toimimisesta ja suunnilleen sama määrä kyselyyn vastanneista oli kiinnostunut myös osuuskuntatoiminnasta. 19% vastaajista toimi jo osuuskunnassa ja 7% yrittäjänä. 72% vastaajista kuitenkin koki, ettei ole saanut riittävästi ohjausta ja tietoa osuuskuntatoimintaan liittyen omasta oppilaitoksestaan tai työpaikastaan ja 51% toivoi myös yrittäjyyteen liittyvää tietoa lisää.

Yrittäjyyteen liittyvää tietoa oli löydetty muun muassa oppilaitosten nettisivuilta, opettajilta, kollegoilta, yrittäjyyskursseilta ja keskustellen muiden osuuskuntayrittäjien tai yrittäjien kanssa. Osuuskunnasta tietoa oli saatu oppilaitosten henkilökunnalta, opettajilta, suoraan osuuskunnista, opintojen kautta, JAMKin Generatorista, Tiimiakatemiasta sekä muilta opiskelijoilta.

EduFuturan tiimoilta osuuskuntayhteistyötä halutaan tehostaa Keski-Suomen seudulla ja kyselyn kautta saadun palautteen johdosta "Jamk osuuskunnat" facebook-ryhmän nimi ja kattavuus vaihtuivat ja ryhmä löytyy nyt nimellä "Keski-Suomen Opiskelijaosuuskuntien yhteisryhmä". Ryhmä tavoittaa nyt myös koulutuskuntayhtymän osuuskunnat sekä yliopiston uunituoreen ensimmäisen osuuskunnan. Ryhmä toimii yhtenä osuuskuntien yhteisenä tiedotus- ja markkinointikanavana.

Lisäksi kaikille osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille Keski-Suomen alueen opiskelijoille ja oppilaitosten henkilökunnalle on perustettu avoin keskustelupaikka Slack-alustalle. Slackiin ovat kaikki tervetulleita virittämään keskustelua Edufuturan osuuskuntatoiminnan kehittämisestä sekä jakamaan ideoita ja toiveita EF-osuuskuntatyöryhmälle mm. osuuskuntien yhteisiin valmennuksiin, teemapäiviin, verkostoitumistapahtumiin tai muuhun yhteiseen toimintaan liittyen.. Keskustelusta syntyneet ehdotukset dokumentoidaan ja otetaan jatkossa tarkasteluun, voidaanko asioita viedä miten käytäntöön. Myös mahdollisuutta opiskelijalähettilään roolista tiedonjakajana osuuskuntatoiminnasta pohdittiin ja sen mahdollisuutta tullaan selvittämään vielä jatkossa.

Jos haluat osallistua keskusteluun Slack-kanavassa, laita sähköpostia paula.ylipulli@jamk.fi saadaksesi osallistumislinkin. Myös edellä mainitussa Facebook-ryhmässä voi pyytää pääsyä osuuskuntien Slack-kanavalle. Ohessa lyhyt video-opas Slackin käyttöön: (https://www.youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g).

Kaikkien osuuskuntakyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme kappaletta Arman Alizadin nimikirjoituksella varustettua "Armanin Maailma" -kirjaa.

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti, onnea!

Lisätietoja:
Niina Helin, yrittäjyyspäällikkö, niina.helin@jao.fi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä