Tietoa työharjoittelusta

 

Miksi työharjoitteluun?

Opintoihin sisältyvän työharjoittelujakson tavoitteena on tarjota mahdollisuus kartuttaa työelämävalmiuksia ja tutustua oman alan työtehtäviin käytännössä. Työharjoittelu tuo usein uusia näkökulmia ja luottamusta omaan osaamiseen. Työharjoittelukokemus voi myös ratkaisevasti helpottaa työllistymistä.

Työharjoittelu on erinomainen mahdollisuus

  • saada oman alan työkokemusta
  • solmia suhteita työnantajiin
  • löytää kesätyöpaikka
  • löytää aihe opinnäytetyölle

 

Työharjoitteluun hakeutuminen

Ole ajoissa liikkeellä harjoittelupaikan saamiseksi. Tutustu ensimmäiseksi oman ainelaitoksesi tarjoamaan työharjoittelutietoon ja työharjoittelupaikkoihin. Useimmiten työharjoittelu ja siihen hakeutuminen esitellään laitosten opiskelu-sivulla.

Useimmilla Jyväskylän yliopiston ainelaitoksilla on budjetissaan tiedekunnan määräämä vuosittainen kiintiö, joka on tarkoitettu sekä koti- että ulkomaisen harjoittelun tukemiseen. Tämä tuki on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät suuntaudu aineenopettajiksi. Ota yhteyttä laitoksesi harjoitteluyhdyshenkilöön ja selvitä oman laitoksesi käytännönjärjestelyt (hakumenettely, harjoittelutuen määrä jne.). Tammi-helmikuussa on monilla ainelaitoksilla työharjoittelupaikkojen ja mahdollisesti tarjolla olevan tuen hakuaika.

Työharjoittelu voi kuulua valinnaisiin tai pakollisiin opintoihin. Monissa ammattiin valmistavissa oppiaineissa (esimerkiksi opettajankoulutus, psykologia) harjoittelu on oleellinen osa koulutusta. Oppiaineissa, jotka tuottavat akateemisia ammattilaisia eri työtehtäviin, työharjoitteluun hakeutuminen saattaa vaatia aktiivisempaa otetta opiskelijalta itseltään. Varsinkin ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun toteuttamiseen on hyvä varata reilusti aikaa.

Harjoittelupaikka voi löytyä yrityksestä, valtionhallinnosta, kunnalta tai järjestöstä. Monilla laitoksilla on myös omia yhteyksiä työelämään. Työtehtävien tulee liittyä opintoihin ja olla koulutusta vastaavaa. Harjoittelun pelisäännöt on syytä sopia mahdollisimman tarkasti ennen harjoittelun alkua. Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on normaalissa määräaikaisessa työsuhteessa, jolloin työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön, työehtosopimuksen ja työsopimuksen perusteella. Työharjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoja työharjoittelusta ulkomailla löydät täältä.

Lisätiedot ensisijaisesti ainelaitoksesi harjoitteluyhdyshenkilöltä.
Työelämäpalvelut: Työelämäasiantuntija Muru Linjala, 040 746 3223, muru.linjala[a]jyu.fi

Tutustu myös tarkentavaan työharjoitteluohjeeseen sekä Jyväskylän yliopiston työharjoittelujärjestelmän käyttöohjeeseen.

Muita linkkejä:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,