Yhdyshenkilöt

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Historian ja etnologian laitos 
Historia ja etnologia Satu Matikainen, satu.m.matikainen@jyu.fi
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Suomen kieli Sari Sulkunen, sari.sulkunen@jyu.fi
Muut kielet Tiina Suominen, tiina.m.suominen@jyu.fi
Intercultural communication Marko Siitonen, marko.siitonen@jyu.fi
Viestintätieteet Sari Mäkikangas, sari.makikangas@jyu.fi
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
Musiikki Elina Kiuru, elina.kiuru@jyu.fi
Kirjallisuus, taidehistoria, taidekasvatus Juha Teppo, juha.teppo@jyu.fi
Museologia Minna Mäkinen, minna.k.makinen@jyu.fi ja Janne Vilkuna, janne.vilkuna@jyu.fi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteiskuntatieteet ja filosofia Saija Kyllönen, saija.kyllonen@jyu.fi
Development & International Co-operation Bonn Juego, bonn.juego@jyu.fi

Informaatioteknologian tiedekunta

https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/harjoittelu

Kauppakorkeakoulu

https://www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/harjoittelu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka Elina Oksanen, elina.m.oksanen@jyu.fi
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Helena Koivunen-Klemmt, helena.koivunen-klemmt@jyu.fi
Varhaiskasvatustiede Tarja Liinamaa, tarja.liinamaa@jyu.fi
Psykologian laitos
Psykologien paikat Aarno Laitila, aarno.a.laitila@jyu.fi

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikunnan yhteiskuntatieteet Minna Kettunen, minna.m.kettunen@jyu.fi
Liikuntakasvatus Minna Rasinaho, minna.rasinaho@jyu.fi
Terveystieteet Ritva Sakari, ritva.sakari@jyu.fi
Liikuntabiologia Katja Pylkkänen, katja.pylkkanen@jyu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
Bio- ja ympäristötieteet Jari Haimi, jari.m.haimi@jyu.fi
Fysiikan laitos
Fysiikka Minttu Haapaniemi, minttu.m.haapaniemi@jyu.fi
Kemian laitos
Kemia Teija Tatti, teija.t.tatti@jyu.fi
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka ja tilastotiede Tiia-Riikka Tero, tiia-riikka.tero@jyu.fi