URAP001 Näkökulmia työllistymiseen, 1 op

Haluaisitko ymmärtää nykypäivän työelämän ilmiöitä paremmin sekä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista?

Näkökulmia työllistymiseen -luentosarja tarjoaa perustietoa työllistymisestä ja työnhausta. Luentojen teemoina on mm. työharjoittelu, työllistyminen ja itsensä työllistäminen, työnhaku Suomessa ja kansainvälisesti, CV ja hakukirje, työpaikkahaastattelu, henkilöarviointi sekä oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen.

Luennot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Voit osallistua joko yksittäisille, sinua kiinnostaville luennoille tai suorittaa URAP001 Näkökulmia työllistymiseen -kurssin (1 op) seuraamalla useampia luentoja. Kurssi tulee suorittaa yhden lukuvuoden aikana ja sille ilmoittaudutaan Korpissa. Kurssi on osa Jyväskylän yliopiston työelämäopintoja.

Lisätietoja luennoista ja kurssista löydät Korpista.

Myös jatko-opiskelijoille on oma vastaava kurssinsa URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille, 1 op, Creating Careers for Doctoral Students