URAS001 Yrittäjyystarinoita, 2 op

Työelämäpalveluiden ja humanistisen tiedekunnan yhdessä järjestämä kurssi, URAS001 Yrittäjyystarinoita (2 op), johdattaa opiskelijat yrittäjyyden maailmaan oikeiden yrittäjien uratarinoiden kautta.

Osaamisen ja ideoiden tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja liikeideaksi jalostamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä: Voiko yrittäjyys olla vaihtoehto minulle? Samalla tutustutaan siihen, mitä yrittäjämäinen asenne ja toiminta tarkoittavat, mitä on yrittäjämäinen markkinointi sekä minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä yrittäjyys, yrittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittavat käytännössä
  • pystyy hahmottamaan, voiko yrittäjyys olla yksi ura- ja työllistymisvaihtoehto itselle
  • osaa kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia

Ilmoittaudu mukaan Korpissa.