Työelämäopinnot

 

Mitä?

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Jyväskylän yliopiston työelämäopinnot edesauttavat näiden sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Työelämäopinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopiston kirjoilla oleville varsinaisille opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

 

Miksi?

Kaikille yhteiset työelämäopinnot mahdollistavat opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen yli tiedekuntarajojen, monialaisessa ympäristössä työskentelemisen sekä opiskelijan oman osaamisen laaja-alaisemman hahmottamisen. Moniosaajuus, yhteistyötaidot sekä kyky ymmärtää muita ja muiden osaamisalueita ovatkin yhä tärkeämpiä työelämävalmiuksia.

 

Miten?

Työelämäosaaminen = tietoja, taitoja ja asenteita, joita työelämässä toimittaessa tarvitaan

Työelämäosaaminen kehittyy pääaineopintojen lisäksi mm. kesätöissä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Työelämäopintojen tarkoitus on täydentää opiskelijan tutkintoa ja kokonaisosaamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Työelämäopintojen kursseja valitessasi kannattaakin miettiä, mitä sinun uratavoitteittesi kannalta olennaisia asioita olisi tarpeen oman pääaineen lisäksi opiskella. Sopivista kurssivalinnoista voit keskustella myös HOPS-ohjaajasi kanssa.

Lisätietoja: työelämäasiantuntija Jari Penttilä, jari.t.penttila[at]jyu.fi, 0400 247 676

 

Muuta hyödyllistä:

  • Työn ja työelämän opintokokonaisuus (25 op) antaa valmiudet ymmärtää kotimaisia ja kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä sekä työelämän historiaa ja nykytrendejä.
  • Kauppaoikeuden sivuaine käsittelee kaupankäyntiä ja yritystoimintaa sekä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeudellisen tiedon ja lainsäädännön perustuntemuksesta on hyötyä jokaiselle.
  • Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa opiskelijoille mahdollisuuden panostaa kansainvälistymisvalmiuksiensa kehittämiseen ja osaamisensa näyttöön erillisellä kielikeskuksesta saatavalla todistuksella.
  • Kielikeskuksen kursseilla voit kehittää jo olemassa olevaa kieli- ja viestintätaitoasi tai aloittaa opinnot alkeista. Kielikeskuksen kurssit auttavat vahvistamaan työelämässä vaadittavia kieli- ja vuorovaikutustaitoja yhdessä tutkintoon kuuluvien kurssien kanssa. Kotimaisten kielten ja englannin lisäksi muiden kielten osaaminen lasketaan työnhakutilanteessa eduksi.
  • Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston tuottama verkkomateriaali, jonka avulla opit mm. tiedonhankinnan perusteita, valitsemaan keskeiset tiedonlähteet sekä viittaamaan oikein. Nämä taidot ovat tärkeä osa akateemisia oppimistaitoja sekä työelämätaitoja.
  • Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa monipuolisia työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja jo valmistuneille - oppiminenhan jatkuu läpi elämän, eikä kaikkea tarvitse sisällyttää perustutkintoon.