Opintotarjotin

Työelämäopinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopiston kirjoilla oleville varsinaisille opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta. Työelämäopintojen kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat mukana kaikki Jyväskylän yliopiston tiedekunnat, kielikeskus, avoimen tiedon keskus sekä Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen => SISU

Syksy 2019

Työelämäpalveluiden kurssit

 • URAP001 Näkökulmia työllistymiseen, 1 op (16.9.-14.12.)
 • URAP002 Creating Careers, 1 op (20.9.-27.12.)
 • URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille, 1 op, Creating Careers for Doctoral Students (23.9.-27.1.)
 • URAA009 Työllistyvyyttä edistävät opinnot, 1 - 6 op (2.8.-30.6.)
 • URAA1002 DreamUp -tapahtuma -projektikurssi, 3 - 5 op (12.9.-28.4.)
 • URAP005 Unelmat+Inspiraatio, 3op (4.10.-15.11.)

Liiketoiminta ja yrittäjyys

 • URAA1006 NY Vuosi yrittäjänä 1, 5 op, (5.11.-10.12.)
 • URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi, 5 op (18.9.-27.11.)
 • URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi, 5 op (27.9.-29.11.)
 • URAA1005 Ideasta yritykseksi -esihautomokurssi, 5 op (6.11.- 22.1.)
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op (10.9.-16.10.)
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, 5 op (8.10.-14.11.)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op (9.9.-28.10.)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet, 5 op (5.9.2018-7.10.)
 • YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship, 5 op (21.10.-28.2.)
 • YTTP2150 Introduction to Corporate Communication, 5 op (9.9.-31.1.)
 • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, 6 op (17.9.-31.1.)

Tieto- ja viestintäteknologia

 • URAP1000 Yleistä tietoturvasta, 1 op (1.8.-31.7.)
 • ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 op (2.9.-27.10.)
 • ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 op (28.10.-20.12.)
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op (12.9. - 20.12.)
 • ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun, 2 op (2.9.-27.10.)
 • ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun, 2 op (28.10.- 20.12.)
 • ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki, 2 op (2.9.-24.5.)
 • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op (28.10.-20.12.)

Tilastotiede

 • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen, 2-3 op (10.9.- 28.10.)
 • TILA410 R-kurssi, 1 - 2 op (1.9.-31.7.)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op, (28.10.-31.1.)
 • TILP2500 Data ja mittaaminen, 5 op (29.10.-11.12.)

Työhyvinvointi

 • KTEP013 Vanheneminen ja terveys I, 2 op, (11.9.-31.12.)

Viestintä ja vuorovaikutus

 • XEN0028 Big and Small Talk about Finland, 4 op, (24.9.- 5.11.)
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, (10.9.- 26.11.)
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, (11.9.- 30.10.)
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, (16.9.- 18.11.)
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, (21.10.-27.1.)
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, (6.11.-19.2.),
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito, 4 op, (11.9.-20.11.)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito, 4 op, (23.9.- 9.12.)
 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö, 3 op, (13.9.- 22.11.)
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op, (24.9.-26.11.)
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op, (24.9.-19.11.)

Tiedonhankinta

 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, 1 op, (16.9. - 2.12.)
 • LIBESIS Systematic Information Seeking, 1 op