OP Keski-Suomi - oppilaitosyhteistyön kehittäminen


Keski-Suomen Osuuspankki on asiakkaidensa omistama, paikallinen osuuskuntamuotoinen pankki. Se on yksi ryhmän suurimpia ja toimialueensa johtavia pankkeja. Pankin perustehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölleen. Toimintaa ohjaavat vankat arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.  

Keski-Suomen Osuuspankilla on jo kattavaa yhteistyötä Jyväskylän oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä on eri ainejärjestöjen, opiskelijakuntien ja yliopiston henkilökunnan kanssa. Tarkoituksena on hahmottaa ja määritellä tarkemmin oppilaitosyhteistyön kokonaisuutta, josta olisi molemminpuolista hyötyä.

Tavoite

  • Edistää Keski-Suomen Osuuspankin ja Jyväskylän oppilaitosten yhteistyötä.
  • Luoda Keski-Suomen Osuuspankille konkreettisia ratkaisuja tehokkaaseen oppilaitosyhteistyöhön.