Tavinsulka - Markkinointikampanja Tavinsulalle


Tavinsulka - Experiences in Nature

 

Mikä Tavinsulka?

Tavinsulka on Jyväskylässä Tuomiojärven rannalla toimiva matkailualan ohjelmapalveluyritys. Tavinsulka-yrityksen toimintaan kuuluu opastettujen melontaretkien järjestäminen Keski-Suomessa ja Lapissa. Lisäksi yritys vuokraa kanootteja, kajakkeja ja sup-lautoja omatoimikäyttöön Tuomiojärven rannalla ja Mattilanniemessä. Tavinsulan palvelutarjontaan kuuluu lisäksi viikoittaista ohjattua toimintaa kesäisin, esimerkiksi kanoottipooloa ja sup-tekniikkatunteja. Yritys pyrkii toiminnallaan edistämään avovesikulttuuria, vesistöliikuntaa ja ihmisten hyvinvointia.

 

Projektin tavoitteet

Projektin toimeksiantona oli toteuttaa Tavinsulalle markkinointikampanja, joka tehostaisi yrityksen uusasiakashankintaa. Muina toiveina oli esimerkiksi asiakasvirran tasoittaminen sekä yrityksen lukuisien eri palvelujen selkeyttäminen asiakkaille. Markkinointikampanjan käytännön toteutukseen annettiin tiimille vapaat kädet.

 

Projektin toteutustavat

Projektin toteuttamiseksi tiimi suunnitteli ja toimeenpani markkinointikampanjan, johon sisältyi sosiaalisen median kampanja, suoramarkkinointia sopiville paikallisille ryhmittymille, medianäkyvyyden lisäämistä, yrityksen nettisivujen parannustoimenpiteitä, sekä fyysisten markkinointimateriaalien tuottamista ja levittämistä.

 

Projektitiimi - Tiimi Vamos!

 

Anna - projektipäällikkö

Tietojärjestelmätieteen maisterivaiheen opiskelija. Suoritettuna on sekä tietojärjestelmätieteen, kauppatieteen että kognitiotieteen opintoja. Motivaationa Monitieteiseen projektikurssiin hakemiseen oli halu päästä hyödyntämään opinnoista saatuja tietoja ja taitoja käytännössä. Tietojärjestelmätieteen opintoihin sisältyy melko paljon projektinhallintaan liittyviä kursseja, joista opittua teoriaa on päässyt projektipäällikön roolissa käytännössä toteuttamaan.

 

Peter - yhteyshenkilö

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattivaiheen pääaineopiskelija. Vastaa projektissa yhteydenpidosta asiakkaan kanssa sekä visuaalisen markkinointimateriaalin tuotannosta. Monitieteiseen työelämäprojektiin motivoi projektityötaitojen, käytännön työelämätaitojen ja työelämäkontaktien hankkiminen. Oppimistavoitteet ovat erityisesti ryhmätyöskentelyn ja viestintätaitojen saroilla.

 

Saara - projektityöntekijä

Gerontologian ja kansanterveyden maisterivaiheen opiskelija, joka on aikaisemmin kouluttautunut fysioterapeutiksi. On projektissa mukana vastaamassa sen sisällön ideoinnista ja  somejulkaisujen tuottamisesta. Monitieteisessä työelämäprojektissa kiinnosti työelämäkontaktit ja monitieteellisyys. Haluaa oppia markkinointi- ja viestintätaitoja sekä projektinhallintataitoja.

 

Sanna - projektityöntekijä

Pohjakoulutuksena fysioterapeutti ja nyt täydentämässä tutkintoaan fysioterapian maisterivaiheen opinnoilla. Projektissa vastaa ideoinnista ja sisällön tuottamisesta. Monitieteinen työelämäprojekti toi mukavaa vaihtelua teoriapainoitteisiin opintoihin ja erityisesti siinä kiinnosti yhteistyö eri alojen opiskelijoiden kanssa. Tavoitteina projektinhallinta- ja markkinointitaitojen oppiminen.

 

Katri - projektisihteeri

Maisterivaiheen englannin pääaineopiskelija, joka projektisihteerin roolissa huolehtii projektin dokumentoinnista ja organisaation ylläpitämisestä. Lähti Monitieteiseen työelämäprojektiin, koska oli kiinnostunut käytännön työelämäkontakteista. Toivoo oppivansa projektin aikana mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyllisiä markkinointi- ja viestintätaitoja.