Team Voima - Potkua Athletican markkinointiin

Team Voiman tehtävänä oli kehittää Athletican palveluiden markkinointia. Päätavoitteena oli markkinoinnin kehittäminen siten, että yritys kykenee hyödyntämään valmista tuotosta asiakasmääränsä kasvattamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Lisätavoitteena olivat mahdollisten myynti- ja markkinointikokeilujen avulla selvittää erilaisten markkinointikonseptien toimivuutta sekä mahdollisesti saattaa Athletican kanssa yhteen henkilöitä ja yrityksiä, jotka haluavat hankkia yrityksen tarjoamia palveluita.

Hanna Juhola

Olen kolmannen vuoden historian opiskelija, ja sivuaineina luen muun muassa yhteiskuntatieteitä. Projektissa toimin projektipäällikkönä, suurimpana vastuualueenani on aikatauluista vastaaminen. Päätin osallistua kurssille, sillä minua kiinnosti oppia enemmän projektitöistä sekä monitieteellisessä ryhmässä toimimisesta.
Emilia Lantz

Opiskelen yliopistossa toista vuotta alempaa korkeakoulututkintoa. Pääaineeni on tietotekniikka ja sivuaineisiini kuuluu tilastotiede, kasvatustieteet ja kauppatieteet. Tässä projektissa toimin sihteerinä. Lähdin mukaan projektiin, koska halusin saada kokemusta projektityöskentelystä sekä kehittää ryhmätyötaitojani. 


Teemu Vornanen

Liikuntalääketieteen maisterivaiheen opiskelija ja projektitiimin viestintävastaava. Alaraajasairauksien ja -vammojen asiantuntija sekä tuleva terveysliikunnan sanansaattaja. Sanavalmis ja myönteinen persoona. Aina innovoimassa ja visioimassa jotain uutta. Rakastaa haasteita ja tarttuu rohkeasti uusiin tilaisuuksiin. Työntekijänä vastuullinen ja oma-aloitteinen. Opiskelijana taipumusta perfektionismiin. Liikunta lähellä sydäntä.

”Lähdin mukaan opintojaksolle, sillä halusin oppia projektityöskentelystä ja muilta tiimin jäseniltä mm. visuaalisia taitoja, ajankäytön hallintaa sekä erilaisten ideointimenetelmien hyödyntämistä. Projektin aikana uskon kerryttäneeni osaamista erityisesti viestintäosaamisen saralta sekä kyenneeni harjaannuttamaan oleellisia organisointitaitoja, erilaisten projektityökalujen hallintaa ja tiimityöskentelyosaamista. Kaikesta projektin aikana oppimastani toivon olevan hyötyä tulevaisuudessa erilaisissa projektiluontoisissa työtehtävissä”.


Teuvo Moisa

Kandidaatin tutkintoa viimeistelevä tietojärjestelmätieteen opiskelija, joka on tiimissä projektityöntekijä, varaprojektipäällikkö ja varahenkilö. Tietojärjestelmien kehittäjä, talousosaaja ja tietotekniikka-ammattilainen. “Tulin projektiin kehittämään markkinointiosaamistani ja ongelmanratkaisutaitoja”.