DanceStyle ry – lisää jäseniä tanssiseuraan

Uh mikä tiimi - katso kuvat!

Team Spocada on kokoontunut tuttuun tapaansa urheilulliseen ravintolaan. Tunnelma on hulvaton. Tiimin jäsenissä on aistittavissa väsymystä, mutta tyytyväisyyttä projektin edetessä kohti loppuaan. Ilonaa ja Heidiä naurattaa rankasta projektista ja myöhäisestä ajankohdasta huolimatta. Aapeli on aina tarmokas ja muistuttaa palamaan asiaan ja niin tiimi alkaa pohtia projektin kulkua. Tiimin sihteerin tehtävistä vastaava Roosa kirjaa ylös palaverin sisällön. Tiimin hyvinvointivastaava Sonja saapuu palaveriin työpäivän jälkeen.

Mitä lopulta saitte aikaan kesän aikana? Toteutimme yleisesitteen, jonka avulla DanceStyle ry:n on helppo kertoa kilpatanssista harrastuksena. Aapeli haastatteli miehiä heidän mielipiteistään kilpatanssia kohtaan. Nämä ajatukset ovat tärkeitä mainostettaessa kilpatanssia myös miehille, joista on usein pulaa kursseilla. Roosa ja Sonja kävivät kaksi kertaa lavatanssipaikoilla kertomassa DanceStyle ry:n tapahtumista ja toiminnasta. Roosa työsti DanceStylen nettisivuille tarkoitetun kirjoitelman kilpatanssin vaikutuksista terveyteen. Kukapa olisi uskonut, että järjestimme myös Sinkkutanssit, joiden kautta DanceStyle ry sai näkyvyyttä ja myös mahdollisia mieskilpatanssiharrastajia. ”Aluksi idea tuntui erikoiselta, mutta sinkkutansseista tuli tuottoisa ja iloinen tapahtuma, joka oli projektillemme tärkeä.” Ilona sopi yhteistyökuvioista yliopistoliikunnan kanssa ja niinpä syksyllä on tarkoitus järjestää vakio- ja latinalaistanssien alkeiskurssi yliopistoliikunnalla. Uskallammekin odottaa paljon uusia kilpatanssin harrastajia yliopistoliikunnalle ja DanceStyle ry:n omalle kilpatanssin alkeiskurssille.

Mikä projektissa oli parasta? Projektityö oli tiimille uuden oppimista ja työelämätaitojen hyvää harjoitusta. Myös asiakas oli tyytyväinen tuottamiimme tehtäväkokonaisuuksiin. Projektiaika sujui hyvin, sillä meillä oli sitoutunut tiimi, jolla on monenlaisia taitoja. Jokaisella tiimissämme oli tasaisesti vastuuta ja monet tehtävistä teimme yhteistyössä. Opimme tuntemaan toisiamme paremmin ja arvostamme toisiamme.

Mitä uutta opitte? Heidistä tuli aika haka Excelin funktioiden kanssa, sillä Heidin tehtävä projektipäällikkönä oli seurata projektin ajankäyttöä. Myös muut tiimiläiset oppivat tällaisia taitoja. Pitkäjänteinen projektiluonteinen työskentelytapa, joustavuus ja yhteistyötaidot ovat kehittyneet huimasti. Uutta opittiin myös viestintä- ja sosiaalisista taidoista, ja paljon tietoa kertyi myös kilpatanssista harrastuksena.

Mikä projektissa yllätti? Projektin hallintaan ja erilaisiin suunnittelupalavereihin meni yllättävän paljon aikaa, miettii Ilona. Tiimi toteaa kuitenkin, että se oli projektin etenemisen kannalta tärkeää. Myös Sinkkutanssien suuri suosio yllätti koko tiimin positiivisesti.

Miten projekti päättyi? Projektin tuotokset esiteltiin ja materiaalit jaettiin asiakkaalle. Kurssi päättyi loppuseminaariin yhdessä toisten tiimien kanssa ja kirjoitustehtäviin. Pidimme myös loppukaronkan oman tiimin kesken. Projektiin on mahtunut monenlaisia vaiheita, mutta kaikesta on selvitty yhdessä. Seuraavissa projekteissa olemme kokemuksesta viisastuneita ja entistäkin taitavampia.

Tiimi Spocoda.jpg