Fimea – ymmärryksen lisääminen moniammatillisesta tiimityöstä

Tiimi Synteesin projektin tavoitteena oli auttaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa viestimään moniammatillisesta tiimityöstä sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla. Tämä toteutettiin luomalla viestinnän työkaluja Fimean käyttöön.

On havaittu, että moniammattillinen työote potilaan hoidossa edesauttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkitysongelmia voidaan ehkäistä yksilöllisesti suunnitellulla lääkehoidolla. Erityisesti monisairaiden ja –lääkittyjen iäkkäiden kohdalla moniammatillinen työote edistää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tiimi Synteesin projektin tavoitteena oli pyrkiä lisäämään lääkärien, sairaanhoitajien sekä farmaseuttien välistä moniammatillisuutta. Tämä toteuttiin tuotamalla Fimealle visuaalista materiaalia, jossa havainnollistetaan mitä moniammatillisuus arkityössä voi olla. Tuotoksena oli kaksi videota: animaatio sekä kuvattu esimerkkivideo.

Tiimin jäsenet

Tiimi Fimea.jpg
Kuvassa: Satu Salo-Jouppila (vas.), Sari Ryynänen, Laura Pajunen, Armi Korhonen ja Ville Lauttamus.

Armi Korhonen, projektipäällikkö: Opiskelen pääaineenani yhteiskuntapolitiikkaa. Tiimi Synteesissä toimin projektipäällikkönä ja täten vastasin yleisestä projektinhallinnasta sekä asiakasviestinnästä. Tehtäviini kuului myös palaverien valmistelu sekä johtaminen. Osallistuin myös projektin tuotosten tekemiseen.

Laura Pajunen, varaprojektipäällikkö/sihteeri: Opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikuntalääketietedettä ja työstän juuri graduani. Aiemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK). Tiimi Synteesissä toimin varaprojektipäällikkönä sekä sihteerinä. Kirjasin tiimin yhteisistä tapaamisista ja asiakasneuvotteluista muistiot sekä toimin tarvittaessa projektipäälikön sijaisena. Lisäksi osallistuin tuotosten tekemiseen muun tiimin kanssa.

Ville Lauttamus, tekninen asiantuntija: Opiskelen taloustieteitä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Sivuaineina minulla on rahoitus, markkinointi ja englannin kieli. Toimin projektin teknisenä asiantuntijana. Vastaan pääosin videon jälkituotannosta ja grafiikasta.

Sari Ryynänen, projektityöntekijä: Olen tietotekniikan (tarkennettuna pelialan) opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Tietotekniikan lisäksi olen yliopistossa opiskellut ja harrastuneisuuteeni kuuluu matematiikkaa, japania, sukupuolentutkimusta ja antiikin kulttuuria. Toimin projektityöntekijänä, jonka vastuualueena oli erityisesti animaatiovideon ideointi, sekä Sulkava-videon suunnittelu ja editointi. Lisäksi työskentelin tiimin IT-tukena.

Satu Salo-Jouppila, viestintävastaava: Opiskelen puheviestinnän maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Ennen näitä opintoja opiskelin järjestö- ja nuorisotyötä ja valmistuin yhteisöpedagogiksi (AMK). Vastasin tämän projektin viestinnästä ja lisäksi osallistuin projektin toteutukseen. Viestintävastaavana tehtäviini kuuluviat tiimin sisäisen viestinnän suunnittelu sekä kurssin toteutukseen liittyvää viestintää ja sen suunnittelua