Finnorto Oy – uusia ideoita yritystoimintaan

Tiimi Lestin tehtävänä oli kehittää Kinnulassa työjalkineita valmistavan Finnorto Oy:n tuotteiden imagoa sekä tuottaa uusia ideoita ja keinoja liiketoiminnan kehittämiseen. Markkinatutkimuksen pohjalta tiimi laati toimenpide-ehdotuksia ja ideoita yrityksen visuaalisen ilmeen kehittämiseksi.

Tiimi Lesti

SATU KONTIO toimi tiimin projektipäällikkönä ja sihteerinä sekä yhteyshenkilönä kurssin koordinaattoreihin.

OSSI KURKI-SUONIO huolehti yhteydenpidosta asiakkaaseen ja vastasi markkinatutkimuksen tilastollisesta analysoinnista SPSS for Windows –ohjelmalla ja tuotti sisältöä yliopiston Wolmar-verkkopalveluun.

JARKKO OKKOSEN vastuualueisiin kuului markkinatutkimuksen laatiminen ja tulosten raportointiin osallistuminen.

MERJA PIRTTIMÄKI vastasi vara-projektipäällikkönä projektikokonaisuuden aikataulutuksesta sekä yleisistä järjestelytehtävistä. Lisäksi hän toimi projektissa eteen tulleiden terveyskysymysten asiantuntijana.

Tiimi Lesti Yrittäjä Esko Toivainen.jpg
Kuva: Yrittäjä Esko Toivainen esittelee lestiä