Hansa Ecuras Oy – tehokkaita työkaluja myyntiin ja markkinointiin

Tiimi Aumonen suunnitteli asiakkaan uuden tuotteen - Aumone Media Controllerille - markkinointia, laati asiakaskyselyn ja teknologia- sekä kilpailijakartoituksia sekä loi yritykselle työkalut tehokkaan myynnin ja markkinoinnin tueksi. Lisäksi tiimi toteutti tuotteelle verkkosivut, esitteen ja käyttöliittymädemon.

Tiimi Aumonen

Tiimi Aumonen.jpeg
Kuvassa Emma (vas.), Laura, Martti ja Antti

ARTTI MELIN opiskelee liikuntabiologian laitoksella hyvinvointiteknologiaa. Martti on aikaisemmin opiskellut sekä työskennellyt kone- ja tuotantotekniikan parissa. Martti vastasi projektissa projektipäällikön tehtävistä. Hänen vastuualueenaan oli projektin hallinnointi sekä teknologiakartoituksen ja kilpailijakartoituksen päivittäminen.

ANTTI HEIKINMÄKI opiskelee työn ohessa tietojärjestelmätiedettä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tietojärjestelmien ja kaupallisten opintojen lisäksi Antilla on usean vuoden kokemus yrittäjyydestä sekä myynti- ja hallintotehtävistä IT-alalla. Antti toimi projektissa projektisihteerinä vastuualueenaan projektin dokumentointi ja selvitystyöt. Antti vastasi myös aumone.fi -verkkosivuston kokoamisesta ja käyttöliittymädemon tekemisestä.

ANNIINA JASKARI opiskelee informaatioteknologian maisteriopintoja. Hänellä on aiempi tutkinto Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta, jossa hän opiskeli graafista viestintää. Anniina työskenteli aiemmin vuoden ajan helsinkiläisessä mainostoimistossa. Projektissa Anniina suunnitteli markkinointia ja loi Aumonen markkinointia varten esitteen, jota voidaan jakaa asiakkaille.

LAURA KARHAPÄÄ on ensimmäisen vuoden taidehistorian opiskelija. Laura vastasi projektissa graafisesta suunnittelusta yhdessä Anniinan kanssa.  Laura on aiemmin suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon Kuopion Muotoiluakatemiassa, jossa hän opiskeli graafista viestintää. Markkinoinnin suunnittelun lisäksi projektissa Laura loi Aumonen logon ja nettisivujen graafisen ilmeen tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa.

EMMA NURMINEN opiskelee kauppatieteiden opintoja pääaineenaan markkinointi. Emma tekee opiskelujen ohella töitä asiakaspalvelun parissa ja sen vuoksi häntä myös opinnoissa kiinnostaa erityisesti asiakassuhdemarkkinointi. Projektissa hän vastasi markkinoinnin ja jälkimarkkinoinnin suunnittelusta, asiakaskyselyn toteutuksesta, materiaalien sisällöistä sekä erilaisista kartoituksista.