Jakolan tila – maatilamatkailusta bisnestä

Tiimi HowHaun tehtävänä on kehittää maatilamatkailuyritykselle koiraharrastuksiin liittyvää liiketoimintaa. Tiimin nimi kertookin tärkeimmän: kuinka koiraharrastuksesta saadaan maatilamatkailuyritykselle kannattavaa bisnestä? Tiimin tehtävänä on mm. tehdä kilpailijakartoitusta ja suorittaa sähköinen kyselytutkimus koiraharrastajille.

Tiimi HowHau

Tiimi HowHau.jpg

 TERHO JUSSINOJA on 26-vuotias tietojärjestelmätieteiden opiskelija, joka aloittelee parhaillaan kandidaatin tutkielmaa. Aiemmin Terho opiskeli Jyväskylän ammattikorkeakoulussa logistiikkaa kahden vuoden ajan, mutta löysikin kutsumuksensa IT alalta. Maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehdoksi hän hakee englanninkieliseen Service Innovation and Management -ohjelmaan. Työkokemusta Terholla on kotimaan lisäksi hieman myös ulkomailta. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat videoiden tekeminen, puulaakijalkapallo sekä muu liikunta. Luonteeltaan Terho on vastuuntuntoinen ja temperamenttinen. Terho toimii tiimin projektipäällikkönä.

MARI HURSKAINEN on 25-vuotias saksan kielen ja kulttuurin opiskelija ja viittä vaille valmis filosofian maisteri. Sivuaineina hän on opiskellut ruotsia ja englantia perusopintojen verran sekä hieman matkailua ja viestintää. Monipuoliseen kielitaitoon kuuluu myös perusteet ranskasta ja espanjasta. Parhaillaan Mari suorittaa monikulttuurisuuteen liittyvää perusopintokokonaisuutta. Kansainvälistä kokemusta hän sai 2013 suoritetusta vaihto-opiskelusta. Työkokemusta Marille on kertynyt asiakaspalvelusta noin vuoden verran. Lisäksi hän on toiminut tutkimusta avustavissa tehtävissä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa ja avustajana kolmessa kansainvälisessä konferenssissa. Perusluonteeltaan ystävällinen, ahkera ja tunnollinen Mari toimii projektissa sihteerinä.

KARI LAASASENAHO  on 26-vuotias ympäristöteknologian opiskelija. Karin osaamisalaa on erityisesti uusiutuva energia. Monitieteisen työelämäprojektin jälkeen hän aloittaa tohtorikoulutettavana kemian laitoksella lähienergiaan liittyvässä Pisara Meressä -hankkeessa. Kari on opiskellut ympäristötieteen ja -teknologian ohella biologiaa, alue- ja ympäristötaloustiedettä, kasvatustiedettä, kemiaa sekä maantiedettä. Haaveena hänellä onkin suorittaa tohtoriopintojen ohella myös biologian ja maantieteen aineenopettajan pätevyys. Työkokemusta Karilta löytyy mm. asiakaspalvelusta Keski-Suomen luontomuseolla sekä opetustehtävistä niin kouluissa kuin lääketieteen pääsykoevalmennuskurssillakin. Lisäksi Kari on toiminut mm. ympäristötieteen ja -teknologian osaston opiskelijalähettiläänä ja yliopiston ekologian tutkimuksen tutkimusapulaisena. Vapaa-ajallaan hän harrastaa mm. retkeilyä ja liikuntaa. Luonteeltaan reipas ja ahkera Kari toimii projektissa varaprojektipäällikkönä.