Jämsän apteekki – lisäpalveluja lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun

Tiimi Synapsi kehitti lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun liittyviä lisäpalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa muun muassa lääkitysturvallisuutta ja työtehokkuutta. Projektissa selvitettiin sekä terveydenhuollossa käytettyjä teknologioita että niiden käytettävyyttä.

Tiimi Synapsi

EMMI ENLUND on kehityspsykologian maisteriopiskelija, joka saa opintonsa päätökseen elokuussa 2012. Sivuaineina Emmi on lukenut työ- ja organisaatiopsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, kasvatustieteitä ja tilastotiedettä. Lisäksi hänellä on aikuiskouluttajan pätevyys. Emmi toimi tiimin projektipäällikkönä ja sai opintojakson päätteeksi ansioituneen projektipäällikön palkinnon kurssin ohjaajilta.

MARIA HÄMÄLÄINEN on terveyskasvatuksen maisteriopiskelija ja sivuaineina hän lukee gerontologiaa ja kasvatustieteitä. Aiemmalta koulutukseltaan Maria on matkailualan restonomi (AMK) ja hän on työskennellyt erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Maria on ollut mukana myös Jyväskylän yliopiston FITSA -projektissa tutkimusavustajana. Projektissa Maria toimi asiakasyhteyshenkilönä.

MINNA LEHTOMÄKI on tilastotieteen maisteriopiskelija. Sivuaineina hän on lukenut matematiikkaa, tietotekniikkaa, psykologiaa ja solubiologiaa. Minna valmistuu vuonna 2012 luonnontieteiden kandidaatiksi.

KIMMO PEURA on tietojärjestelmätieteiden maisteriopiskelija. Sivuaineina hän on lukenut liiketoimintaa ja kognitiotiedettä. Kimmon tavoitteena on valmistua maisteriksi vuonna 2013.