JAPA ry – lisää liikkujia Liikkujan viikolle

Tiimi Ikiliikkuja kehitti Liikkujan viikkoa mm. etsimällä uusia yhteistyökumppaneita, laajentamalla kohderyhmiä, lisäämällä tunnettuutta ja edistämällä markkinointia sekä ideoimalla ja kehittämällä uusia tapahtumia. Lisäksi opiskelijat tuottivat valmista mainosmateriaalia.

JAPA ry eli Jyväskylän kestävä kehitys ry tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja lähialueen kuntien kanssa. Toiminnan keskeisimpiä tavoitteita on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkisia valintoja. Vuonna 2001 perustetun yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset ihmiset tai paikalliset asukas- ja kyläyhdistykset.

Liikkujan viikko on JAPA ry:n Jyväskylän kaupungille koordinoima kansainvälinen teemaviikko, jota vietetään vuosittain 16.-22. syyskuuta. Tuolloin ihmisiä kannustetaan  kiinnittämään huomiota omiin arkisiin liikkumisvalintoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Viikkoon kuuluu kolme teemapäivää: Kimppakyytipäivä 19.9., Etätyöpäivä 20.9. ja Auton vapaapäivä 22.9.

Tiimi IkiliikkujaTiimi Ikiliikkuja .jpeg

TIIA KEKÄLÄINEN opiskelee terveystieteitä pääaineenaan gerontologia ja kansanterveys. Sivuaineina hänellä on mm. psykologia ja henkilöstöjohtaminen. Opintojen ohella Tiia työskentelee henkilökohtaisena avustajana. Projektissa Tiia toimii asiakasyhteyshenkilönä.

ANNIINA MÄENPÄÄ on neljännen vuoden Suomen historian opiskelija, jonka sivuaineisiin kuuluvat mm. taidehistoria, museologia sekä viestintä- ja sosiaalitieteet. Työkokemusta häneltä löytyy siivousalalta ja museotyöstä sekä vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta. Projektissa Anniina toimi vara-asiakasyhteyshenkilönä ja vastasi kurssiin kuuluvien dokumenttien muokkaamisesta.

JANNE NURMELA opiskelee pääaineenaan englannin kieltä. Hänen sivuaineisiinsa kuuluvat aineenopettajan pedagogiset opinnot ja erityispedagogiikka. Aiempaa työkokemusta hänellä on järjestyksenvalvonnasta ja elintarvikealalta. Hänellä on myös useamman vuoden kokemus yhdistystoiminnasta. Projektissa Janne toimi projektipäällikkönä.

SATU SIRONEN opiskelee pääaineenaan yhteiskuntapolitiikkaa ja sivuaineenaan sosiaalityötä. Hänellä on aiempaa kokemusta projektityöskentelystä ja sosiaalialalta. Projektissa Satu toimi varaprojektipäällikkönä, aikatauluvastaavana ja tilavaraajana.