Tietohallitsijat: Landis+Gyr

Saimme toimeksiannon projektille Landis+Gyriltä. Asiakkaan tavoitteena oli, että projektiryhmä tutkii kuinka ITIL pohjaiset Incident Management- ja Problem Management prosessit, sisältäen Known Error käsittelyn, saadaan parhaiten osaksi yrityksen asiakastuen käsikirjaa. Käytännössä projektin lopputuotteena valmistui dokumentti, jossa oli kuvattu prosesseja ja siihen liittyvät tekijät. Lopputuotetta varten tutkimme ITILiä sekä haastattelimme yrityksen työntekijöitä aiheesta.

 

Tietohallitsijat -projektitiimi: 

                

Iiris Liinamaa
Projektipäällikkö

Olen syksyllä 2018 valmistuva filosofian maisteri, ja pääaineeni on venäjän kieli ja kulttuuri. Sivuaineinani olen
opiskellut johtamista, markkinointia, saksan kieltä ja kulttuuria, kulttuurienvälistä viestintää sekä pedagogiset
opinnot. Projektipäällikkönä vastasin projektin suunnitellusta etenemisestä aikataulun mukaan. Projek
tikurssi
kiinnosti minua, koska halusin päästä hyödyntämään johtajuus-, viestintä- ja kielitaitoani. Kokemuksena projekti
oli minulle huikea mahdollisuus monipuo
listaa omaa osaamistani projektien vetämisessä aidosti asiakasraja-
pinnassa yhdessä hyvän tiimin kanssa.

 

 

Kauppatieteiden kandidaatti tietojärjestelmätieteestä, sivuaineena liiketoimintaosaamisen perusteet. Kandidaatin
tutkielmassani perehdyin esineiden internetin tietoturvaan.
Opiskelen nyt kuudetta vuotta ja tavoitteenani on
valmistua loppuvuodesta 2018. Hain projektikurssille, siksi että toivoin saavani käytännön kokemusta projekti-
työskentelystä, sekä pääseväni toteuttamaan projektin jollekin organisaatiolle. Projektissa vastasin tiimin ja
asiakkaan
välisestä viestinnästä. Viestintään sisältyi säännöllisten raporttien lähettäminen projektin kulusta,
tapaamisten
sopiminen sekä materiaalin toimittaminen.

Tatu Latvala
Viestintävastaava

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Henna-Mari Koskela
Projektisihteeri

Neljättä vuotta aloitteleva yhteiskuntatieteiden kandidaatti, pääaineena sosiologia ja sivuaineina terveystieteet
sekä kestävä kehitys. Työkokemusta asiakaspalvelutyöstä vajaa 3 vuotta. Olin projektissa vastuussa tapaa-
misraporttien kirjoittamisesta. Lähdin projektikurssille mukaan, koska halusin päästä hyödyntämään oppi-
maani käytännössä. Lisäksi uskon, että kurssin tarjoamista kokemuksista on hyötyä työelämän kannalta.

 

 

2. vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija, joka opiskeli aiemmin Itä-Suomen yliopistossa tietojen-
käsittelytiedettä. Kirjoittaa kandidaatintutkielman Big Datan hyödyntämisestä asiakastarvekeskeis-
essä markkinoinnissa. Toimin projektissa projektityöntekijänä, mm.opiskelin ITIL-käytänteitä, tutkin
haastattelumateriaalia ja kirjoitin projektin lopputuotetta.
Hain tälle kurssille, koska halusin koke-
musta käytännön työelämätyöskentelystä, johon tämä kurssi vastasi erittäin
hyvin. Tässä saatiin
hyvä tehtävänanto ja opin kurssilta työelämätaitoja. Aiemmin opiskelussa ei ole ollut työelämä-
keskeisyyttä missään muodossa näin paljon.

Ville Pöntinen
Materiaaliasiantuntija