Keski-Suomen hoiva-alan yritysten yhteisö – yhdistyksen perustamisen käsikirja

Projektin aluksi tiimi HALA laati selvityksen eri yhteistoimintamuodoista, joista asiakas valitsi yhdistyksen. Tämän jälkeen tiimi kokosi perusteellisen käsikirjan, jossa perehdyttiin yhdistyksen perustamisen alkuvaiheisiin ja markkinointiin. Lisäksi tiimi kartoitti julkisen sektorin kehitystoiveita.

Tiimin asiakkaana ollut yhteisö koostuu seuraavista kahdeksasta hoiva- ja hyvinvointialan yrityksestä: Innoapu Oy, Palvelukeskus Kaski, Karstulan asumispalvelusäätiö, Kangashoiva Oy, Fysikaalinen hoitolaitos KunnonSyke Ky, Palvelukoti Marjaranta Oy, T:mi Erikoislääkintävoimistelija Jouni Varis ja Jorteplan Oy. Yrittäjät olivat päättäneet syventää yhteistyötään ja projektin tavoitteena oli selvittää yhteisölle sopivaa yhteistoimintamuotoa sekä auttaa yhteisöä markkinoinnin käynnistämisessä.

Tiimi HALA

ANNIINA KALLIO opiskelee tietotekniikkaa toista vuotta. Hän opiskelee sivuaineinaan sekä kasvatus- että sosiaalitieteitä ja hän on suorittanut 2010 agrologin tutkinnon. Työkokemusta hänelle on kertynyt mm. erilaisista asiakaspalvelutehtävistä. Projektissa hän on ollut vastuussa yhteydenpidosta asiakkaaseen, kyselyn toteuttamisesta Wiitaunionin ja Saarikan palveluohjaajille sekä brändäysoppaan kirjoittamisesta yhteisölle. Wiitaunioni ja Saarikka tuottavat kunnallisia palveluita pohjoisessa Keski-Suomessa

LAURA HUHTAMÄKI on kolmannen vuoden yhteiskuntapolitiikan opiskelija, joka aloittaa maisteriopinnot tulevana syksynä. Sivuaineina hän on opiskellut muun muassa valtio-oppia, psykologiaa ja yrityksen taloustieteitä. Työkokemusta hänellä on monelta alalta, muun muassa asiakaspalvelutehtävistä ja opetusalalta. Projektissa hän toimii projektipäällikkönä ja on ollut mukana laatimassa selvitystä yhteistoimintamuodosta sekä yhdistysopasta.

ARTUR KREISBERG on kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija, joka on viettänyt suuren määrän aikaa yhdistystoiminnan parissa. Sivuaineena hän on ehtinyt opiskella matematiikkaa. Hänen työkokemuksensa koostuu erilaisista toimistotöistä pienyrityksessä. Projektissa hän on käyttänyt omaa yhdistystietämystään yhteistoimintamuodosta toteutetun selvityksen ja yhdistysoppaan tekemiseen.