Kuljetusliike Laurinen Oy – päästöttömien kuljetusten liiketoiminnan markkinointi ja tulevaisuuden näkymät

Kaasua Laadulla -tiimi kartoitti potentiaalisia asiakasryhmiä, osoitti asiakkaille päästöttömien kuljetusten luoman lisäarvon sekä kehitti myyntiä ja markkinointia. Lisäksi tiimi arvioi yrityksen kasvumahdollisuuksia ja sen, mitä kasvu yritykseltä todellisuudessa vaatisi.

Projektin aikana tiimi etsi vastauksia erityisesti siihen, miten päästöttömien ja paikallisesti tuotettua polttoainetta käyttävien, laadukkaan palvelun kuljetusten edut voitaisiin tuoda paremmin esille ja missä näille kuljetuspalveluille on kysyntää. Selvitysten pohjalta tiimi laati Kuljetusliike Lauriselle raportin, joka sisälsi toimintaympäristön kartoituksen, asiakassegmentointi, - tilinpäätös- ja kilpailija-analyysit sekä - erilaisia laajentumisskenaarioita.

Kaasua laadulla -tiimi

HELI HONKANEN toimi tiimin projektipäällikkönä. Hänen vastuuullaan oli asiakasyritysten segmentointi arvostusten ja päätöksenteon perusteella sekä ekologisten kuljetusten lisäarvon osoittaminen.

KATRI AVONIUS vastasi asiakasyritysten kartoituksesta ja segmentoinnista myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

OTTO HRAD toimi tiedottajana ja vastasi yrityksen kasvumahdollisuuksien ja riskien arvioinnista.

VIIVI HYPPÖNEN kartoitti toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia.

VILLE KAIPAINEN selvitti muiden toimijoiden malleja ja esimerkkejä sekä vastasi sihteerin tehtävistä.