Manage Applications Ky – markkinointiviestinnän ja imagon uudistaminen

Tiimi JATKE kehitti projektissaan toiminnanohjausjärjestelmiä tekevän Manage Applications Ky:n markkinointia ja imagoa. Tätä varten tiimi suunnitteli yritykselle uudet verkkosivut. Projektin aikana tiimi toteutti myös mm.kyselyn yrityksen asiakkaille sekä teki selvityksen yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

Viisijäsenisen tiimin nimi on anagrammi tiimiläisten etunimien alkukirjaimista. Sana jatke kuvaa asiakasyrityksen halua jatkaa ja kehittää toimintaansa uudelta pohjalta.


 

 

Tiimi JATKE .jpeg

JANI LÄMSÄ opiskelee kolmatta vuotta tietotekniikkaa. Sivuaineenaan hänellä on liiketalous. Jani toimi tiimin varaprojektipäällikkönä ja vastasi projektin tietoteknisestä toteuttamisesta. Hän oli myös tiimin oma tuki tietoteknisiin asioihin liittyen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Janilla on pelien suunnittelu ja siihen liittyvät asiat.

ANNA-RIINA TAIPALE opiskelee pääaineenaan yleistä kasvatustiedettä ja kirjoittaa parhaillaan graduaan. Sivuaineina hänellä on erityispedagogiikka, lapsuusopinnot ja sosiaalityö. Anna-Riina on toiminut työharjoittelussa koulutussuunnittelijana ja päässyt tätä kautta kehittämään mm. tiimityö- ja suunnittelutaitojaan. Kasvatustieteilijänä hän toi projektiin ihmislähtöistä näkökulmaa sekä vastasi asiakaskyselyn suunnittelusta ja toteuttamisesta.

TEPPO TIILIKAINEN on kolmannen vuoden opiskelija, pääaineena hänellä on laskentatoimi. Vuoden verran Teppo opiskeli fysiikkaa, mutta vaihtoi sitten kauppakorkeakouluun. Sivuaineinaan hän opiskelee kauppaoikeutta, kansantaloustiedettä ja rahoitusta. Teppo toimi tiimin projektipäällikkönä. Hänen päävastuullaan olivat tiimin yhteydenpito asiakkaaseen ja projektin yhteisistä suuntaviivoista huolehtiminen. Teppo vastasi myös verkkosivujen graafisen ilmeen toteutuksesta.

KATJA VÄLJÄ opiskelee pääaineenaan psykologiaa ja sivuaineinaan liiketoimintaosaamisen perusteita sekä kasvatustieteitä. Muun muassa työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat hänen osaamisaluettaan, ja Katja toimikin tiimin hyvinvointivastaavana. Psykologian opintojen kautta Katja pystyi tuomaan asiakasyrityksen markkinoinnin suunnitteluun ihmislähtöistä näkökulmaa. Katja ideoi myös asiakasyrityksen verkkosivujen graafista ilmettä.

EVELIINA LAURILA on suomen kielen maisterivaiheen opiskelija. Sivuaineinaan hän opiskelee kirjallisuutta, opettajan pedagogisia opintoja sekä puheviestintää. Hän on tehnyt äidinkielen opettajan ja toimittajan töitä, ja tätä kautta hänelle on kertynyt osaamista niin kirjallisesta kuin suullisestakin viestinnästä. Projektin aikana Eveliina vastasi muun muassa yrityksen esittelyn kirjoittamisesta ja verkkosivujen tekstien kieliasun hiomisesta.