Multian kunta ja Mustalahden makasiini – näkyvyyttä ja lisää asiakkaita matkailupalveluille

Tiimi Naavalla kehitti matkailutarjontaa ja markkinointiviestintää kahdelle asiakkaalle: Multian kunnalle ja Mustalahden Makasiinille.

Tmi Leena Valkolalla on Multialla sijaitseva majoituskohde Mustalahden Makasiini, jonka markkinointia, näkyvyyttä ja asiakasvirtaa tiimi paransi mm. toteutamalla kohdetta kuvastavan logon, laatimalla esitteen ja kotisivut sekä joukon markkinointiehdotuksia toiminnan jatkokehittämiseksi. Multian kunnan matkailutarjontaa tiimi monipuolisti luomalla kirkonkylää ympäröivälle kulttuuripolulle kohteiden opastetaulut muotoiluineen, kuvineen ja teksteineen.

Tiimi Naava

Tiimi Naava.jpeg

JUUSO RAITANEN opiskelee fysiikkaa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineina ovat kansantaloustiede, kemia sekä matematiikka. Juuso on kotoisin maatilalta ja on työskennellyt monipuolisesti maa- ja metsätalouden työtehtävissä. Lisäksi Juusolla on työkokemusta niin paperitehtaalta kuin opettajan sijaisuuksista. Juuso oli osana ryhmää, joka voitti korkeakouluopiskelijoille suunnatun innovaatiokilpailun vuonna 2011. Tulevaisuudessa haaveena on vaihtaa alaa diplomi-insinööripuolelle sekä suorittaa opintokokonaisuuksia ulkomailla. Juuso toimi projektissa projektipäällikkönä alkukevään 2012.

TIINA MANNINEN opiskelee tietojärjestelmätieteen maisteritutkintoa informaatioteknologian tiedekunnassa. Tiina on myös myynnin ja markkinoinnin tradenomi. Tiinalle on kertynyt useampi vuosi työkokemusta asiakaspalvelusta ja myyntityöstä mm. energiateollisuudessa, pankki- ja rahoituspalvelualalla sekä vähittäiskaupan parissa. Tiina on toiminut erilaisissa organisaatioissa, kuten pk-yrityksissä, pörssiyhtiöissä, julkisella sektorilla ja eri yhdistyksissä. Tiina oli osana ryhmää, joka saavutti toisen sijan ja kunniamaininnan korkeakouluopiskelijoille suunnatussa innovaatiokilpailussa vuonna 2011. Tulevaisuuden tähtäimenä on tehdä kaupallis-teknisiä työtehtäviä. Tiina toimi projektissa projektipäällikkönä loppukevään 2012.

VILLE TITOFF opiskelee pääaineenaan historiaa. Sivuaineina ovat journalistiikka, psykologia sekä liikunnan yhteiskuntatieteet. Lisäksi Ville on opiskellut ahkerasti espanjaa - syksyllä 2012 odottaa vaihto-opiskelu Barcelonassa. Työkokemusta Villeltä löytyy urheilutoimittajan tehtävistä. Ville on työskennellyt myös Loviisassa Fortumin omistamassa ydinvoimalassa sekä liikkeiden asiakasystävällisyyttä mittaavien projektien parissa. Tulevaisuuden suunnitelmiin ja tavoitteisiin Ville listaa kansainvälistymisen sekä uusien kokemusten hankkimisen niin työelämän kuin muunkin elämän parissa. Ville toimi projektissa asiakasyhteyshenkilönä.

VEERA MÄÄTTÄ opiskelee englannin kieltä humanistisessa tiedekunnassa. Sivuaineina Veera on opiskellut espanjaa, ranskaa, matkailualaa, liiketoimintaosaamista ja etnologiaa, sekä Intercultural Studies- ja Aasian ohjelma -opintokokonaisuudet. Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot. Työkokemusta on kertynyt erilaisista asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä. Veera toimi projektissa tapaamisvastaavana.

JONI JANTUNEN opiskelee yhteiskuntapolitiikkaa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineena on valtio-oppi, josta on suoritettu perus- ja aineopintokokonaisuudet. Lisäksi kursseja on suoritettuna erityisesti ekologian ja evoluution sekä slovakin perusopinnoista. Työkokemusta on varastotyöstä, sanomalehtien varhaisjakelusta, uusien opiskelijoiden, erityisesti vaihto-opiskelijoiden, tuutoroinnista ja tilapäismajoitus-projektin hoitamisesta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Tulevaisuudessa tavoitteena on työskennellä kansainvälisten yhteiskunnallisten asioiden parissa. Joni toimi projektissa etenemiskoordinaattorina eli tarkkaili, että projekti etenee suunnitellusti.