Muuramen Riihivuori Oy – virkistyspalveluiden tuotteistaminen

Tiimi Mägin tehtävänä oli tuotteistaa Riihivuoren ravintolatoiminnan ympärille virkistys- ja kokouspalveluita sekä kehittää niiden markkinointia. Erilaisilla toiminnallisilla paketeilla pyrittiin monipuolistamaan nykyisiä palveluita ja luomaan uusia asiakaskontakteja. Lisäksi tiimi kehitti tarvittavaa yritysverkostoa Riihivuorelle ulkopuolisiin kontakteihin sekä rakensi aikataulut ja ohjelmat koordinoitujen pakettien luomiseksi.

Tiimi Mägi

IRINA MATILAINEN opiskelee viimeistä vuotta liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa pääaineenaan liikuntapedagogiikka. Työkokemusta hänellä on palvelu- ja opetusalalta. Projektissa Irina toimi projektipäällikkönä. Hänen vastuualueinaan oli ensisijainen viestintä projektiorganisaation sisällä, yliopiston projektikoordinaattorien ja asiakkaan kanssa. Projektipäällikkö vastasi myös siitä, että projektin työskentely oli projektisuunnitelman mukaista.

HANNA PALM opiskelee kasvatustieteiden tiedekunnassa pääaineenaan aikuiskasvatustiede ja sivuaineina hänellä on yhteiskuntapolitiikka ja yrityksen taloustieteet. Työkokemusta Hannalla on asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä. Projektissa hänen vastuualueenaan oli viestintä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

HEIDI RANTALA opiskelee humanistisessa tiedekunnassa pääaineenaan puheviestintä. Työkokemusta hänellä on erilaisista asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä sekä opetusalalta. Heidi toimii myös puheviestinnän ainejärjestön tapahtumavastaavana ja hänellä on kokemusta tapahtumien järjestämiseen liittyvistä projekteista. Projektissa Heidi toimi varaprojektipäällikkönä ja sihteerinä sekä vastasi aikatauluista.

HENRI LUKKARINEN opiskelee yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pääaineenaan sosiologia. Henri on maisterivaiheen opiskelija ja hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kaupunkisuunnittelu, ihmisten osallistuminen ja kestävät elämäntavat. Työkokemusta hänellä on erilaisten tapahtumien järjestämisestä sekä dj-työstä. Henri on myös osallistunut aktiivisesti erilaisiin vapaaehtoistöihin opintojensa ohessa. Projektissa hän vastasi projektin tehtävien osittamisesta.

MARKUS IKONEN opiskelee informaatioteknologian tiedekunnassa pääaineenaan tietojärjestelmätiede. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kognitiotiede ja elektroninen liiketoiminta. Työkokemusta Markuksella on asiakaspalvelutehtävistä, nuorisotyöstä sekä Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijoiden vapaa-ajan ainejärjestö ESN:n tapahtumavastaavana toimimisesta. Projektissa Markus vastasi viestinnästä ulkoisten sidosryhmien kanssa.