Niilo Mäki Instituutti - tietopalvelun prototyypin luominen ja näkyvyyden lisääminen

Tiimi Valon tavoitteena oli luoda HAHKU-tietopalvelun prototyyppi ja viestintäsuunnitelma tietopalvelun näkyvyyden parantamiseksi.

Tiimi Valon asiakkaana oli oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikön, Niilo Mäki instituutin, vuosina 2014–2017 toteutettava hahmottamisen kuntoutus- eli HAHKU-hanke.

Tiimi Valon tavoitteena oli auttaa asiakasta kehittämään HAHKU-tietopalvelua luomalla sille prototyyppi, jossa otetaan huomioon eri kohderyhmien tiedontarpeet hahmotushäiriöön liittyen sekä hahmotushäiriöistä kärsivien erityistarpeet verkkosivuston rakenteessa.

Tuloksena syntyi tietopalvelun prototyypin lisäksi viestintäsuunnitelma tietopalvelun näkyvyyden lisäämiseksi.

Tiimi Valo

Tiimi Valo.jpg
Kuvassa: Katriina Lius (vas.), Laura Autio, Annika Jokivuori, Aleksander Lempinen ja Tuomas Pakkanen.

 

Annika Jokivuori toimi hankkeen projektipäällikkönä. Annika on maisterivaiheen opiskelija, joka opiskelee pääaineena sosiologiaa. Sivuaineopintoihin kuuluu muun muassa yhteiskuntapolitiikkaa sekä henkilöstöjohtamista. Annika on paljasjalkainen jyväskyläläinen ja harrastaa sienestämisen lisäksi kuntoilua monessa muodossa. Haaveena on oppia soittamaan kitaraa.

Katriina Lius aloittaa syksyllä opinnot puheviestinnän maisteriohjelmassa. Aiemmin Katriina on opiskellut ruotsin kieltä, ja sivuaineisiin on kuulunut muun muassa yhteiskuntatieteitä. Projektissa Katriina toimi varaprojektipäällikkönä ja viestintävastaavana. Musiikki (erityisesti pianon soittaminen), elokuvat sekä huono huumori ovat Katriinan sydäntä lähellä olevia asioita.

Laura Autio on kandidaattivaiheen kasvatustieteiden ja aikuiskasvatustieteiden opiskelija. Sivuaineina Laura lukee psykologiaa sekä erityispedagogiikkaa. Vapaa-aika kuluu monipuolisesti urheilun sekä musiikin parissa: Laura kuntoilee paljon sekä musiikin kuuntelun lisäksi myös soittaa itse pianoa. Laura tunnetaan erityisesti siitä, että hän on aina liian ajoissa. Projektissa hän toimi projektisihteerinä.

Tuomas Pakkanen vastasi projektin käytettävyydestä. Tuomas on tietotekniikan opiskelija, joka on omien sanojensa mukaan viihtynyt yliopistolla liiankin pitkään: myös taloustieteitä on tullut opiskeltua. Opiskelujen ohessa Tuomas on kierrellyt maailmaa ja nähnyt kaikenlaista elämää. Vapaa-aikaansa hän viettää bittien tai perheen parissa painiskellen.

Aleksander Lempinen opiskelee pääaineena tietotekniikkaa, suuntautumisalanaan koulutusteknologia. Opiskeluihin kuuluu myös matematiikan sekä opettajan pedagogiset opinnot. Aleksander toimi projektissa ohjelmistoarkkitehtina vastaten prototyypin teknisestä toteutuksesta. Harrastuksiin kuuluu elokuvien suurkuluttaminen sekä kameran muistikortin roskaaminen kuvilla.

Prototyyppi:

Tiimi Valo Prototyyppi1.pngTiimi Valo Prototyyppi2.png