Nopola News – verkkopalvelun tuotteistaminen

Tiimi NopoXin tehtävänä oli Nopola News –verkkopalvelun tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen.

Tiimi NopoX

SARI NYKÄNEN toimi projektipäällikkönä ja vastasi markkinoinnin strategisista tavoitteista

TUOMAS KIVILUOTO toimi varaprojektipäällikkönä. Lisäksi hän vastasi käyntikorteista ja nykytila-analyysista.

VELI HEMMING oli projektin sihteeri. Hänen vastuullaan olivat nykytila-analyysi ja esite.

KRISTIINA RUOKOJAN tehtäviin kuului tuotteistus ja ansaintalogiikka.

TOMMI NIEMINEN vastasi tapahtumakalenterista ja markkinointiviestinnästä.