Pardco Group Oy – tuotteen brändäys kansainvälisille markkinoille

Tiimi AsPro kehitti kansainvälistä markkinointia ja brändäystä paikallisen it-alan yrityksen uudelle tuotteelle: Bookient-ajanvarausjärjestelmälle. Tiimin nimi on lyhenne sanoista asiakas-/asiantuntijaprojekti.

Tiimi AsPro

Tiimi AsPro.jpg

Heini Kannisto: projektipäällikkö, asiakasyhteyshenkilö
Heini on IT- alan maisteriopiskelija, jolla on aiempaa kokemusta projektitöistä ja projektipäällikkönä toimimisesta, joten tiimin projektipäällikön vastuullinen rooli lankesi hänelle. Heini piti huolen projektin edistymisestä ja raportoi siitä tiimiläisille. Lisäksi Heini toimi ensisijaisena yhteyshenkilönä asiakkaan suuntaan ja piti myös heidät kartalla projektin edistymisestä. Tuotteen brändäystä varten Heini teki historiikin, eli haastatteli asiakasta tuotteen historiasta sekä yrityksen visiosta ja missiosta tuotteelle. Hän teki myös asiakashaastatteluja markkina-analyysia varten.

Jenni Mäkelä: viestintäpäällikkö, tilavastaava
Jenni opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan englannin kieli ja sivuaineenaan viestintä, jonka johdosta hänen vastuualueekseen valikoitui projektin viestintäpainotteiset osiot. Näitä ovat mm. sisällöntuotto asiakkaan nettisivuille ja some-markkinoinnin kartoitus.

Matti Pohjola: tutkimuspäällikkö
Matti opiskelee JAMK:ssa liiketaloutta ja projektissa häntä kiinnostivat erityisesti kilpailuanalyysi ja käytettävyystutkimus. Lisäksi Matti toivoi saavansa lisää kokemusta markkinointistrategian kehittämisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Projektissa hän vastasi markkinointisuunnitelman kokoamisesta kerätyn aineiston pohjalta.

Erik Helin: kehityspäällikkö, varaprojektipäällikkö
Erik opiskelee kansainvälistä yrittäjyyttä. Lisäksi hänellä on kokemusta yritys- ja turismimaailmasta, jonka vuoksi hänen tehtäviinsä kuului markkinointi ja projektin kehityspäällikön pesti. Erikillä on näkemystä kansainvälisistä markkinoista ja yrityksen kehittämisestä. Markkinointistrategian kehittämisessä tiimi hyödynsikin Erikin kokemusta ja kontakteja.