Protomo – tarinoita erilaisista yrityksistä

Tiimi FABULA (lat. “tarina”) tehtävänä oli koota Jyväskylän yrityshautomo Protomosta alkunsa saaneiden yritysten tarinat samankaltaiseksi kokonaisuudeksi kuin suosittu Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen teos Taivas + Helvetti.

Tiimi Fabula.jpegProjektin suorittamishetkellä Jyväskylän Protomo oli ollut toiminnassa yli viisi vuotta. Noiden vuosien aikana Protomosta oli ehtinyt syntyä yli 80 eri yritystä, jotka menestyvät vaihtelevasti: osa kasvaa ja jatkaa onnistuneesti liiketoimintaansa, osa on jo lopettanut liiketoimintansa kokonaan. Koska mahdollisia yritystarinoita löytyi monia, oli tiimi Fabulan ensimmäisenä tehtävänä luoda alustava katsaus jokaisesta Jyväskylän Protomon yrityksestä ja selvittää sen perusteella, mistä yrityksistä voisi kertoa hyviä tarinoita yrittäjyyttä harkitseville ja siitä kiinnostuneille.

Lopulliseen teokseen valikoitui 11 eri alojen yritystä, joiden tarinat koettiin opettavaisiksi, rohkaiseviksi tai muuten kiinnostaviksi. Jokainen tarina perustuu yrittäjien kanssa käytyihin noin tunnin pituisiin haastatteluihin, jotka järjestettiin joko Protomon tai yrittäjien omissa tiloissa.

Projekti opetti sen jokaiselle jäsenelle paljon yrittäjyydestä, sen vaikeuksista sekä haasteista, mutta myös ryhmässä työskentelystä ja toisten vahvuuksien hyödyntämisestä. Projektin toteuttaminen vaati paljon ja erityisesti tiukka aikataulu vaikutti siihen, mihin kaikkeen pieni tiimi kykeni lyhyessä ajassa. Positiivisena yllätyksenä oli huomata, että hyvällä aikataulutuksella ja työnjaolla lyhyessäkin ajassa on mahdollista saada kasaan kokonainen kirja!

Tiimi koostuu toisiaan täydentävistä, monitaitoisista ja kunnianhimoisista jäsenistä, jotka uskovat olevansa projektissa oikealla paikalla ja voivansa saada aikaan lähes mitä tahansa.


ILARI JALLI

opiskelee tietotekniikkaa informaatioteknologian tiedekunnassa. Opintoja hänelle on kertynyt niin oman kuin muidenkin tiedekuntien tarjonnasta, ja ideana Ilarilla on saada kasaan itselle mieluinen tutkinto. Syksy ja talvi menivät vaihto-opiskellen Espanjassa, nyt edessä ovat jälleen uudet haasteet. Yrittäjyys kiehtoo Ilaria ja sen vuoksi hänet varmaan valikoitiinkin tiimiin. Ilari on tehnyt lähes kaikkea, työkokemusta löytyy niin myyntityöstä kuin lapion varresta. Vapaa-ajallaan Ilari tykkää valokuvata kaikkea liikkuvaa, ja viime aikoina myös vesilajit ovat vieneet miestä. Tiimiin Ilari pyrkii tuomaan oman mausteensa sekä mielipiteidensä että ideoidensa kautta, unohtamatta vankkaa kokemusta kaikenlaisesta säätämisestä.

Fabulassa Ilari toimi tiimin projektipäälikkönä ja vastasi siten työn koordinoimisesta sekä muista hallinnollisista tehtävistä. Tämän lisäksi Ilari oli osallisena yrittäjien haastatteluissa, valokuvasi kirjassa esiintyvät kuvat yrittäjistä ja valmisti kirjan mainostamista varten luodun videotrailerin.


MINNA KEINÄNEN

saapui Jyväskylään kolme vuotta sitten opiskelemaan kirjallisuutta. Sivuaineina hän on opiskellut muun muassa suomen kieltä, liiketoimintaosaamista ja viestintää, syksystä 2014 alkaen myös kirjoittamista. Minna haaveilee urasta kustannustoimittajana, ja hän onkin pyrkinyt koostamaan opintopolkunsa monipuolisesti ja tulevaa työelämää palvelevasti. Minna ei lannistu kulttuurialan huonosta työllistävyydestä, vaan hän pyrkii määrätietoisesti kohti tavoitettaan ja intohimojaan – vältellen tietoisesti äidinkielen opettajan uraa. Vapaa-aikaansa taiteellinen Minna viettää usein orkesteriharjoituksissa käyrätorvensa kanssa tai kotona kirjojen ja kuvataiteen parissa.

Minna rooli Fabulassa oli toimia tiimin kirjan sisällöllisen laadun vastaavana ja varmisti, että kirjan teksti on sujuvaa. Kielenhuollon ohella Minna toimi myös yrittäjien haastattelijana, kirjoitti kirjan tarinoita ja vastasi kirjan taittamisesta sekä muista kirjan julkaisuun liittyvistä seikoista.


KATI MÄKELÄ

on solu- ja molekyylibiologian opiskelija, joka viimeistelee kandidaatintutkintoaan ja aloittelee ensimmäisiä maisterikurssejaan. Sivuaineina hänellä ovat kemia ja kasvatustiede, jatkossa ehkä myös aivotutkimus. Aikaisemmin Kati on suorittanut vaatetusalan artenomin tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja toiminut vaatesuunnittelijana sekä omassa osuuskunnassa että muiden yritysten palveluksessa. Myös opetuskokemusta Katilta löytyy muutaman käsityökurssin verran. Hänen rakkaimmat harrastukset ovat matkustelu luonnoltaan ja kulttuuriltaan mielenkiintoisiin kohteisiin, kiertely koti-Suomessa perheen ja asuntovaunun kanssa, mökkeily, lukeminen, uiminen sekä kaikenlaiset suunnittelemista ja käsillä tekemistä sisältävät asiat kodin sisustamisesta ompelu- ja neuletöihin. Katin mottona elämässä on tehdä kiinnostavia asioita omalla tavallaan, niin että hän voi nauttia sekä prosessista että lopputuloksesta.

Kati oli tiimin viestintävastaava ja hoiti yhteydenpidon Protomon toiminnanjohtajan Mikko Ahosen ja tiimin jäsenten välillä. Kati oli myös yksi kirjan tarinoiden kirjoittajista, haastatteli yrittäjiä ja valmisti Protomolle ohjeistuksen samankaltaisen projektin vetämisestä, jotta he voivat toteuttaa sen myös Suomen muissa Protomoissa.


ALEKSI SUURONEN

aloitti sosiologian opinnot Jyväskylän yliopistossa vuoden 2013 tammikuussa, työskenneltyään ensin syyslukukauden teknisenä tukena Dublinissa. Kansainvälisyyttä opiskelijaelämään tuovat globalisaatio-opinnot ja ainejärjestön kansainvälisyysvastaavana toimiminen. Tämän historian valossa ei lienekään yllättävää, että yksi Aleksin mieluisimmista harrastuksista on matkustaminen ja sitä hän pyrkii tekemään niin paljon kuin vain raha ja aika antavat myöten köyhälle ja kiireiselle opiskelijalle.

Aleksi toimi tiimin varaprojektipäälikkönä ja hoiti Fabulan hallinnollisia tehtäviä, kun varsinainen projektipäällikkö oli estynyt. Aleksin pääsääntöisiin tehtäviin kuitenkin kuuluivat haastattelurungon valmistaminen ja vastuun kantaminen haastatteluiden etenemisestä. Muita tehtäviä oli myös itse haastatteluiden pitäminen sekä tarinoiden kirjoittaminen.