PS-Kustannus - henkilöstöjohtamisen kirjallisuuden markkinointi ja kohdeyleisön kartoittaminen

Tiimin Edicton projektin tavoitteena oli lisätä asiakasyritys PS-kustannuksen tietoa HR-kirjallisuuden potentiaalisista ostajista ja kohderyhmistä. Tiimi toteutti tutkimushaastatteluja, joissa kartoitettiin HR- ja johtamistehtävissä toimivien mielipiteitä heihin kohdistuvaan markkinointiiin liittyen. Projektin tuloksena oli tilaisuus, jossa esiteltiin asiakkaalle tutkimuksen tuloksia sekä haastattelujen ja muun tiedonhankinnan pohjalta laadittu markkinointisuunnitelma.

Tiimi Edicton.jpeg