RecoApp Oy – parempaa käytettävyyttä ja kasvumahdollisuuksia

Tiimi DP kehitti projektissaan RecoApp Oy:n mobiilisovelluksen käytettävyyttä ja ideoi asiakkaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Tiimi DP kehitti projektissaan RecoApp Oy:n mobiilisovelluksen käytettävyyttä ja ideoi asiakkaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Tätä varten tiimi toteutti sovelluksesta uuden prototyypin sekä loi ja julkaisi yritykselle uudet verkkosivut vastaamaan paremmin RecoApp Oy:n sen hetkisiä tarpeita.

www.recoapp.com

Elli Kantanen opiskelee neljättä vuotta taloustieteitä. Sivuaineina hänellä on rahoitus ja liiketoimintaosaaminen. Elli toimi tiimin projektipäällikkönä ja hänen vastuullaan oli sisäinen tiedottaminen ja aikataulun seuranta. Projektin sisällössä hän vastasi erityisesti applikaation käyttäjäkokemuksen onnistumisesta sekä nettisivujen sijoittajanäkökulman toimivuudesta.

Henna Koivunen oli suomen kielen opiskelija, jonka sivuaineita olivat kirjallisuus, etnologia, luova kirjoittaminen ja japanin kieli. Projektissa hän oli vastuussa erityisesti sovelluksen ja verkkosivujen visuaalisista kokonaisuuksista. Tähän sisältyi myös varsinaisten konseptikuvien piirtämistä etenkin prototyyppiä varten.Tämän lisäksi Hennan tehtäviin kuului tuottaa projektin tarpeisiin tekstejä ja toimia viestinnän asiantuntijan. Hallinnolliselta rooliltaan hän vastasi tiimin koordinoinnista.

Jonas Kronqvist opiskelee maisterivaiheessa tietojärjestelmätiedettä ja markkinointia. Jonaksen mielenkiinnon kohteita ovat sovellusmarkkinat, järjestelmäkehitys ja peliala -- sanotaan IT-ala yleisesti. Projektissa hän toimi ohjelmistokehityksen asiantuntijana ja asiakasyhteyshenkilönä. Muita vastuualueita Jonaksella olivat vaatimusten hallinta ja eri kehitysalustojen hyödyntäminen ja käyttöopastus.

Tiimi DP.jpeg