Reotecon Oy – hautausalan liiketoimintaa kilpailukykyisemmin

Tiimi Tuhka laati tuhkauurnaliiketoimintaa kehittävälle asiakkaalleen kattavan tietopaketin suruun ja hautajaisiin liittyen sekä kehitti liiketoimintakonseptia nuorekkaasta näkökulmasta.

Tiimi Tuhka.jpegYrityksen liikeidea perustuu Komia Design Oy:n kanssa yhteistyössä kehitettyyn tuhkauurnaan ja sen oheistuotteisiin. Tavoitteena on avartaa hautaukseen liittyviä näkökulmia ja modernisoida tuhkahautaukseen liittyvää tarvikkeistoa. Tuhkahautaukseen liittyvien käytännön järjestelyjen lisäksi myös hautajaisjuhlaa halutaan modernisoida ja tuoda ihmisläheisemmäksi. Samalla toivotaan, että ihmiset ottaisivat aiempaa aktiivisemman roolin omien hautajaistensa suunnittelusta.

Tiimin tehtävänä olikin tarjota asiakkaille uusia mahdollisuuksia ja tuoreita ajatusmalleja hautajaisten järjestämiseen. Käytännössä tiimi tuotti sisältöä asiakasyrityksen verkkosivuille luomalla sinne kattavan tietopaketin surutyöstä, asiaa hautajaisten järjestelyistä ja muistilistan vainajan omaisille sekä valikoiman perinteisestä poikkeavaa hautajaismusiikkia. Projektin slogan oli: Traagista ei ole kuolema - vaan unohtaminen.

Tiimin luomaan kokonaisuuteen tukeutuen Reotecon Oy voi tarjota verkkosivuillaan tuoreita ja moderneja näkökulmia hautajaisjärjestelyihin sekä samalla markkinoimaan luomaansa Tuhka®-uurnaa mieleenpainuvalla tavalla.

 

Tiimi Tuhka

TIINA KIISKI opiskelee pääaineenaan filosofiaa. Sivuaineena hänellä on muun muassa psykologia, elämänkatsomustieto, aikuiskasvatustiede ja antiikin kulttuuri. Talven 2012-2013 hän oli vaihto-opiskelijana Saksassa. Työkokemusta Tiinalla on kukkakaupasta ja päiväkodista. Syksyllä 2013 hän aloittaa vaihto-opiskelijoiden tutorina. Tiina toimi projektissa toisena asiakasyhteyshenkilönä ja sisällöntuottajana asiakkaan kotisivuille.

PAULIINA OKSANEN on kolmannen vuoden gerontologian ja kansanterveystieteen opiskelija. Sivuaineina Pauliinalla on yrityksen taloustiede ja kasvatustiede. Työkokemusta Pauliinalla on erilaisista asiakaspalvelutehtävistä (esim. myyntityö, kuntotestaus). Lisäksi hän on ollut yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksen LISPE-tutkimuksessa haastattelijana, mikä toi arvokasta kokemusta tutkimuksen tekemisestä. Pauliinan aika kuluu triathlonin parissa ja hän on myös mukana urheiluseuratoiminnassa ohjaajana ja kokemusta on myös kilpailuiden järjestelytehtävistä. Pauliina on innoissaan monitieteisestä työelämäprojektista, jossa on mahdollisuus saada käytännön kokemusta projektityöskentelystä ja samalla tutustua eri alan ihmisiin. Pauliinan rooli projektissa oli olla asiakkaan kotisivujen sisällöntuottajana.

REETTA PITKÄ on monipuolisen musiikillisen koulutuksen hankkiva opiskelija. Hän jatkaa nyt opintojaan musiikkitieteellä, suoritettuaan musiikkipedagogin tutkinnon (AMK) 2013. Lisäksi hän syventää osaamistaan oman pääinstrumenttinsa parissa instrumenttipedagogin opinnoissa. Työkokemusta Reetalle on kertynyt opetusalalta ja muusikkona toimimisesta. Projektissa hän vastasi musiikkitarjonnan ja -palvelujen suunnittelusta.

ASTA SIISKONEN on kulttuurienvälisen viestinnän maisteriopiskelija vuodesta 2012 alkaen. Asta on juuri palannut Suomeen kahdeksan Espanjassa vietetyn vuoden jälkeen. Madridissa asuessaan hän suoritti kansainvälisen kaupan tutkinnon ja luki työpolitiikan kandiksi. Työkokemusta Siiskoselle on kertynyt erilaisista toimistotehtävistä sekä erityisesti asiakaspalvelusta. Siiskonen kuvaa itseään aurinkoiseksi, kielitaitoiseksi, reippaaksi ja oma-aloitteiseksi työntekijäksi, joka on aina valmis oppimaan uutta eikä mukavuusalueen taittaminen pelota. Tiimi Tuhkassa Asta vastasi ryhmän sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä toimi projektipäällikkönä.

ESSI TAIPALEENMÄKI on toisen vuoden kemian opiskelija nanotieteiden koulutusohjelmassa. Sivuaineina hänellä on fysiikka ja solu- ja molekyylibiologia. Luonnontieteiden lisäksi Essi on kiinnostunut monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä. Työkokemusta hänellä on muun muassa lehtien jaosta ja hoitotyöstä vanhainkodilla. Projektissa Essi vastasi median seurannasta, kalenterin ylläpidosta ja dokumenttien säilönnästä.